RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: - Postanowienia, Obwieszczenia, Zawiadom.

Wersja z dnia: 03.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Wójta PP.6220.2.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stawu rekreacyjnego”

Wersja z dnia: 01.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stawu rekreacyjnego”.

Wersja z dnia: 18.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie nr SZ.ZUZ.2.4210.188.2020.WP z dnia 15.06.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GZK w Będzinie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – pobór wód z ujęcia wód podziemnych w m. Łekno na działce nr 43/1. ;

Wersja z dnia: 03.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – dz. nr 172/4 obręb Śmiechów; Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – dz. nr 140/5 i 140/6 obręb Dobrzyca

Wersja z dnia: 20.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Wójta PP.6220.4.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa pola kempingowego na 30 stanowisk postojowych z infrastrukturą recepcji, sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, śmietnika, szamba”; Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa pola kempingowego na 30 stanowisk postojowych z infrastrukturą recepcji, sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, śmietnika, szamba”

Wersja z dnia: 07.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – Mścice dz. nr 238

Wersja z dnia: 30.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: ROZPORZĄDZENIE Nr 7/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Wersja z dnia: 30.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Wójta PP.6220.3.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa przystani nad jez. Jamno w Podamirowie”

Wersja z dnia: 15.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Wójta PP.6220.3.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa przystani nad jez. Jamno w Podamirowie”

Wersja z dnia: 25.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia 30.03.2020r. w sprawie wydania decyzji nr SKO.4170.615.2020 Z DNIA 30.03.2020r. po rozpatrzeniu odwołania strony postępowania od decyzji Wójta Gminy Biesiekierz dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 zlokalizowanej dam działce nr 277/3 w obrębie Będzino, w gminie Będzino, nr projektu: KOS0301E"

Wersja z dnia: 19.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody na dz. 80 w m. Mścice

Wersja z dnia: 19.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego na dz. nr 140/5 w m. Dobrzyca, gm. Będzino; Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego na dz. nr 4/2 w m. Dobre, gm. Będzino

Wersja z dnia: 05.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego na dz. nr 106/2 w m. Strachomino, gm. Będzino

Wersja z dnia: 24.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w m. Będzinko, gm. Będzino, na działce nr 34/1 obręb Będzinko.; Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – dz. nr 64, 81/4, 65/5 obręb Słowienkowo, dz. 474 obręb Dobrzyca

Wersja z dnia: 21.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: Postanowienie Nr 5/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie podziału Gminy Będzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Postanowienie Nr 8/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KOSZALINIE I z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Wersja z dnia: 19.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o umorzeniu postępowania dotyczącego ponownego rozpatrzenia sprawy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno.

Wersja z dnia: 18.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w Tymieniu na działce nr 61/1

Wersja z dnia: 10.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania w sprawie nielegalnego włączenia się do kanalizacji deszczowej ułożonej w działce nr 107/9 właścicieli działek nr 107/26, 107/28 i 107/29 obręb ewidencyjny Będzinko.

Wersja z dnia: 28.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na dz. nr 76/3, obręb 0011 Dobrzyca, gm. Będzino”

Wersja z dnia: 16.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Wójta PP.6220.5.2019 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na dz. nr 109/11, obręb 0015 Będzino, gm. Będzino”

Wersja z dnia: 16.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na demontaż linii napowietrznej średniego napięcia nad rzeką Strzeżenica oraz budowę linii kablowej pod dnem rzeki Strzeżenica.

Wersja z dnia: 05.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: „Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy oraz zebrania materiału dowodowego – pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną, piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale Jamneński Nurt i Jeziorze Jamno.”

Wersja z dnia: 03.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: PP.6721.1.2019 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GPZ Strzeżenice

Wersja z dnia: 03.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: POZWOLENIE NA BUDOWĘ nr B/1091/2019 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO BOŚ.6740.332.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. tj. Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K1 w obrębie Wierzchominko, dz 83 gmina Będzino; POZWOLENIE NA BUDOWĘ nr B/1093/2019 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO BOŚ.6740.336.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. tj. Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K3 w obrębie Wierzchominko, dz 83 gmina Będzino; POZWOLENIE NA BUDOWĘ nr B/1092/2019 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO BOŚ.6740.336.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. tj. Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K2 w obrębie Wierzchominko, dz 82/1 gmina Będzino; POZWOLENIE NA BUDOWĘ nr B/1094/2019 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO BOŚ.6740.334.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. tj. Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K6 w obrębie Wierzchominko, dz 52 gmina Będzino; POZWOLENIE NA BUDOWĘ nr B/1095/2019 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO BOŚ.6740.432.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. tj. Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K6 w obrębie Wierzchominko, dz 52 gmina Będzino.

Wersja z dnia: 03.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: POSTANOWIENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO BOŚ.6740.334.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tj. zamierzenia budowlanego Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K6 w obrębie Wierzchominko, dz 52 gmina Będzino.; POSTANOWIENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO BOŚ.6740.432.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. o odmowie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę tj. zamierzenia budowlanego Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K7 w obrębie Wierzchominko, dz 219, 220/1, 220/2 gmina Będzino; POSTANOWIENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO BOŚ.6740.432.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tj. zamierzenia budowlanego Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K7 w obrębie Wierzchominko, dz 219, 220/1, 220/2 gmina Będzino; POSTANOWIENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO BOŚ.6740.336.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tj. zamierzenia budowlanego Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K3 w obrębie Wierzchominko, dz 83 gmina Będzino; POSTANOWIENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO BOŚ.6740.332.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tj. zamierzenia budowlanego Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K1 w obrębie Wierzchominko, dz 83 gmina Będzino; POSTANOWIENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO BOŚ.6740.332.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tj. zamierzenia budowlanego Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K1 w obrębie Wierzchominko, dz 83 gmina Będzino;

Wersja z dnia: 03.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: OBWIESZCZENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO o wydaniu decyzji administracyjnej BOŚ.6740.330.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. o pozwoleniu na budowę Nr B/1092/2019 dla inwestycji Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K1 w obrębie Wierzchominko, dz 82/1 gmina Będzino.; OBWIESZCZENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO o wydaniu decyzji administracyjnej BOŚ.6740.332.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. o pozwoleniu na budowę Nr B/1091/2019 dla inwestycji Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K2 w obrębie Wierzchominko, dz 83 gmina Będzino.; OBWIESZCZENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO o wydaniu decyzji administracyjnej BOŚ.6740.334.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. o pozwoleniu na budowę Nr B/1094/2019 dla inwestycji Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K6 w obrębie Wierzchominko, dz 52 gmina Będzino.; OBWIESZCZENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO o wydaniu decyzji administracyjnej BOŚ.6740.336.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. o pozwoleniu na budowę Nr B/1093/2019 dla inwestycji Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K3 w obrębie Wierzchominko, dz 83 gmina Będzino.; OBWIESZCZENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO o wydaniu decyzji administracyjnej BOŚ.6740.432.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. o pozwoleniu na budowę Nr B/1095/2019 dla inwestycji Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K7 w obrębie Wierzchominko, dz 219, 220/1, 220/2 gmina Będzino.; POSTANOWIENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO BOŚ.6740.330.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. o zawieszenie postępowania w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę tj. zamierzenia budowlanego Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K2 w obrębie Wierzchominko, dz 82/1 gmina Będzino.

Wersja z dnia: 19.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych – Gazociąg na dz. 36/3, obręb Kładno, gm. Będzino

Wersja z dnia: 05.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: ZAWIADOMIENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO o wydaniu decyzji z dnia 18.11.2019 r. o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego określonego jak niżej: Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K6, EW K1, EW K2, EW K3, EW K7.

Wersja z dnia: 05.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino

Wersja z dnia: 11.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-1.7820.191-13.2019.JR z 28.10.2019 r. informujące o wydaniu w dniu 25.10.2019 r. decyzji nr 18/2019, znak: AP-1.7820.191-11.2019.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie jedni dodatkowych w ramach zadania pn. "Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - poczatek obwodnicy Koszalina i Sianowa". ; Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-1.7820.192-12.2019.JR z 28.10.2019 r. informujące o wydaniu w dniu 25.10.2019 r. decyzji nr 19/2019, znak: AP-1.7820.192-9.2019.JR, zmieniającej decyzję nr 3/2017 z dnia 06.03.2017 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - poczatek obwodnicy Koszalina i Sianowa".

Wersja z dnia: 06.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia bez odszkodowania decyzji udzielającej pozwolenie wodnoprawne dla dz. 169/27 obręb Tymień

Wersja z dnia: 04.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie SZ.RUZ.421.40-9.2019.ZK o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania i uzupełnienia decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, w ramach realizacji budowy jezdni dodatkowych w ramach zadania pn. "Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa".; Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-1.7820.191-3.2019.JR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie jezdni dodatkowych w ramach zadania pn. "Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa"; Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie SZ.ZUZ.2.4100.34.2019.ECh informację o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej...

Wersja z dnia: 29.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-1.7820.192-3.2019.JR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmainy decyzji nr 3/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06.03.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa".

Wersja z dnia: 31.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie SZ.RUZ.421.40-6.2019.ZK w sprawie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowaych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na prowadzenie przepustu przez powierzchniowe wody płynące, dla budowy jezdni dodatkowych w ramach zadania "Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa", z jednoczesnym wygaszeniem w części decyzji wydanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla ww. zadania.

Wersja z dnia: 17.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.DOK3.9700.61.2019.AW z dnia 25 lipca 2019r. o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale Jamneński Nurt i Jeziorze Jamno.

Wersja z dnia: 13.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2019 z dnia 15.07.2019 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile 32687 Dobre składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 54m, urządzeń zasilająco sterujących, systemu antenowego oraz dróg kablowych”

Wersja z dnia: 13.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Wójta PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”.

Wersja z dnia: 21.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Wójta PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”.

Wersja z dnia: 15.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 13 maja 2019 roku, znak sprawy: WONS-OŚ.442.11.2018.KK

Wersja z dnia: 07.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2019 z dnia 14.05.2019 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zakładu do produkcji środków poprawiających właściwości gleby”

Wersja z dnia: 06.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2018 z dnia 30.04.2019 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Mielno”, PLTL15511”

Wersja z dnia: 25.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno

Wersja z dnia: 25.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. pobór wód z ujęcia wód podziemnych, na bazie istniejących otworów studziennych Nr SW-1/83 i SW-2/88, zlokalizowanych w miejscowości Dobre, na działce nr 42/2, obręb Dobre, gm. Będzino

Wersja z dnia: 09.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Wójta PP.6220.6.2018 z dnia 23.04.2019 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3508Z na odcinku Dobiesławiec-Mścice"

Wersja z dnia: 01.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Wójta PP.6220.6.2018 z dnia 08.04.2019 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3508Z na odcinku Dobiesławiec-Mścice”

Wersja z dnia: 01.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Poprawiono odnośnik do Zawiadomienia Wójta PP.6220.1.2019 z dnia 28.03.2019 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile 32687 Dobre składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 54m, urządzeń zasilająco sterujących, systemu antenowego oraz dróg kablowych”

Wersja z dnia: 22.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2019 z dnia 28.03.2019 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile 32687 Dobre składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 54m, urządzeń zasilająco sterujących, systemu antenowego oraz dróg kablowych”

Wersja z dnia: 20.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące rzekę Strzeżenicę – linii kablowej 15 kV w rurociągach osłonowych obejmujących działki nr 9/4, 159/15, 245 Strzeżenice, gmina Będzino

Wersja z dnia: 20.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Wójta PP.6220.6.2018 z dnia 18.03.2019 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3508Z na odcinku Dobiesławiec-Mścice”

Wersja z dnia: 15.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Wójta PP.6220.6.2018 z dnia 18.03.2019 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3508Z na odcinku Dobiesławiec-Mścice”

Wersja z dnia: 06.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na usługę wodną - piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno

Wersja z dnia: 28.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno

Wersja z dnia: 24.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Wójta PP.6220.2.2018 z dnia 22.01.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Mielno" PLTL15511

Wersja z dnia: 17.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienia o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Strzeżenice w m. Kazimierz Pomorski z rejonu drogi powiatowej 3505Z

Wersja z dnia: 11.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu PVC fi 200 o konstrukcji betonowej...

Wersja z dnia: 05.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Wójta PP.6220.2.2018 z dnia 06.12.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Mielno" PLTL15511

Wersja z dnia: 04.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-3.746.44.8.2018.KJ z dnia 28.11.2018 r. dot przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obwałowań ziemnych wokół istniejących budynków magazynowych wraz z infrastrukturą na terenie części działki nr 317/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 0121 Pleśna"

Wersja z dnia: 23.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.DOK3.9700.148.2018.KP z dnia 29.11.2018 r. dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale Jamneński Nurt i Jeziorze Jamno.

Wersja z dnia: 20.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2018 z dnia 20.11.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Mielno" PLTL15511

Wersja z dnia: 24.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Wójta PP.6220.7.2018 z dnia 16.11.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile 32689 Tymień składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 58m, urządzeń zasilająco sterujących, systemu antenowego oraz dróg kablowych”

Wersja z dnia: 11.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zmiany techniczne

Wersja z dnia: 27.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2018 z dnia 09.10.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Mielno" PLTL15511

Wersja z dnia: 27.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Wójta PP.6220.6.2018 z dnia 25.09.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3508Z na odcinku Dobiesławiec-Mścice"

Wersja z dnia: 27.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Wójta PP.6220.7.2018 z dnia 26.08.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile 32689 Tymień składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 58m, urządzeń zasilająco sterujących, systemu antenowego oraz dróg kablowych"

Wersja z dnia: 25.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Wójta OŚR.612.02.2018.AK z dnia 25.09.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025”; Załącznik do Obwieszczenia Wójta OŚR.612.02.2018.AK z dnia 25.09.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025”

Wersja z dnia: 20.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Wójta PP.6220.6.2018 z dnia 25.09.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3508Z na odcinku Dobiesławiec-Mścice"

Wersja z dnia: 19.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Wójta PP.6220.5.2018 z dnia 19.09.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”.

Wersja z dnia: 28.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Wójta PP.6220.5.2018 z dnia 19.09.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”.

Wersja z dnia: 17.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Wójta PP.6220.3.2018 z dnia 27.08.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile 32688 Będzino składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 60m, urządzeń zasilająco sterujących, systemu antenowego oraz dróg kablowych”.

Wersja z dnia: 13.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.DOK3.9700.4.2018KP, PW: 54914 z dnia 10 sierpnia 2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa bystrza na Jamieńskim Nurcie dla przepływu ryb między Morzem Bałtyckim a Jeziorem Jamno".

Wersja z dnia: 13.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Wójta PP.6220.4.2018 z dnia 10.08.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile 32689 Tymień składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 58m, urządzeń zasilająco sterujących, systemu antenowego oraz dróg kablowych"

Wersja z dnia: 12.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Wójta PP.6220.3.2018 z dnia 10.07.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile 32688 Będzino składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 60m, urządzeń zasilająco sterujących, systemu antenowego oraz dróg kablowych”.

Wersja z dnia: 06.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie nr SZ.ZUZ.2.421.195.2018.PB o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe, tj. rzekę Strzeżenicę w km 1+784 w m. Strzeżenice przewodów (przyłącza światłowodowego) w rurociągach osłonowych.

Wersja z dnia: 05.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2018 z dnia 05.06.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Mielno" PLTL15511