RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: - Organizacje pozarządowe

Wersja z dnia: 28.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ocena Merytoryczna - Wynik oceny - Otwarty konkurs na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019

Wersja z dnia: 08.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Gminy Będzino Nr 16/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2019 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019.

Wersja z dnia: 18.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Wójt Gminy Będzino unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019

Wersja z dnia: 05.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BĘDZINO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019

Wersja z dnia: 27.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Wójt Gminy Będzino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019

Wersja z dnia: 24.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Wersja z dnia: 19.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zwrocie do budżetu gminy dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2016 i 2017.

Wersja z dnia: 25.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zwrocie do budżetu gminy dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Wersja z dnia: 25.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: "Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożona przez Stowarzyszenie Lepsze Jutro"

Wersja z dnia: 17.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: "Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożona przez Stowarzyszenie Sportowe Gminy Będzino"

Wersja z dnia: 11.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Oferta na realizację zadania publicznego w trybie 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wersja z dnia: 09.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Protokół z wyboru ofert konkursut na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2018 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018

Wersja z dnia: 08.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: zmiany techniczne

Wersja z dnia: 01.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Gminy Będzino Nr 280/2018 z dnia 04 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2018 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2018 rok

Wersja z dnia: 27.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano informację o ogłoszonym konkursie

Wersja z dnia: 10.11.2016
Powód wprowadzenia zmian: Dodano informację dla organizacji samorządowych

Wersja z dnia: 26.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ofertę

Wersja z dnia: 27.07.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano nowe Zarządzenie i projekty dokumentów

Wersja z dnia: 01.07.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Będzinio z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Będzino w 2015 roku. W zakresie: \"Upowszechnainie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzglednieniem piłkisiatkowej w okresie od września do grudnia 2015 roku - 30000,00 zł Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015 Wójta Gminy Będzinio z dnia 21 lipca 2015 roku

Wersja z dnia: 30.04.2015
Powód wprowadzenia zmian: DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA II: maj 2015 r.

Wersja z dnia: 13.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Sprawozdanie z realizacji \"Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi\" za rok 2014

Wersja z dnia: 25.11.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: \"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w 2015 r.\"

Wersja z dnia: 01.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA I: maj 2014 r.

Wersja z dnia: 22.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino o „Programie współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” i „Regulaminu przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych”

Wersja z dnia: 24.04.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino informuje, że Stowarzyszenie OSP w Mścicach w dniu 17 lipca 2014r złożyło w Urzędzie Gminy w Będzinie ofertę na zorganizowanie imprezy plenerowej \"Wakacje w Mścicach\" - zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Mścicach dla potrzeb dzieci, młodzieży i mieszkańców wsi Mścice

Wersja z dnia: 10.04.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodano SPRAWOZDANIE z realizacji \"Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi\" za rok 2013

Wersja z dnia: 08.04.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: SPRAWOZDANIE z realizacji \"Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi\" za rok 2012

Wersja z dnia: 24.01.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Będzino.