RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: - Konsultacje społeczne

Wersja z dnia: 09.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: 1. Zarządzenie Wójta Nr 36/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Będzinko oraz Barnin/Zagaje

Wersja z dnia: 07.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Zarządzenie Wójta Nr 13/2019 z dnia 09 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2019”

Wersja z dnia: 27.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodano konsultacje społeczne w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma terenie gminy Będzino w 2019 roku”

Wersja z dnia: 30.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Wersja z dnia: 27.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Gminy Będzino Nr 321/2018 z dnia 23.10.2018 roku w sprawie: oglłoszenia konsultacji społecznych projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BĘDZINO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019; PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BĘDZINO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019

Wersja z dnia: 24.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o podsumowująca przebieg konsultacji społecznych „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025”

Wersja z dnia: 23.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: zmiany techniczne

Wersja z dnia: 12.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: 1. Zarządzenie Wójta Gminy Będzino w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025”; 2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Będzinie.; 3. Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025”

Wersja z dnia: 01.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: "Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w 2018 r." wraz z załacznikami

Wersja z dnia: 27.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie: Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.

Wersja z dnia: 23.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Wersja z dnia: 08.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zarchiwizowano konsultacje LPR

Wersja z dnia: 01.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano program LPR wraz z formularzem zgłaszania opinii

Wersja z dnia: 31.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: poprawiono błędną datę

Wersja z dnia: 24.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Ogłoszenie ws. Konsultacji projektu: Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Będzino do roku 2022\".

Wersja z dnia: 23.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zmiany techniczne

Wersja z dnia: 23.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zarządzenie

Wersja z dnia: 23.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: Usunięto nieaktualne konsultacje

Wersja z dnia: 31.01.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano konsultacje LPR

Wersja z dnia: 13.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Konsultacje projektu: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2017”.

Wersja z dnia: 13.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: zmiany techniczne

Wersja z dnia: 26.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: Dodano konsultacje związane ze „Strategią Rozwoju Gminy Będzino na lata 2016-2022”

Wersja z dnia: 25.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Konsultacje projektu: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2016”.

Wersja z dnia: 25.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: zmiany techniczne

Wersja z dnia: 13.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: \"Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Gmina Miasto Koszalin zaprasza do udziału w konsultacjach założeń Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Wersja z dnia: 04.09.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: O G Ł O S Z E N I E w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Wersja z dnia: 08.06.2015
Powód wprowadzenia zmian: zmaiany techniczne

Wersja z dnia: 08.06.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano prognozę do PP.6720.1.2.2014

Wersja z dnia: 26.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: PP.6720.1.2.2014 zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Dobrzyca, Kładno, Mścice, Łopienica, Pleśna, Smolne, Strachomino i Strzepowo.

Wersja z dnia: 05.03.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: PP.6720.1.1.2014 projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino.

Wersja z dnia: 03.01.2014
Powód wprowadzenia zmian: Usunięcie treści zakończonych konsultacji

Wersja z dnia: 03.01.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zmiany techniczne

Wersja z dnia: 03.01.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zmiany techniczne

Wersja z dnia: 24.09.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w 2014 r.\"

Wersja z dnia: 24.09.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zmiany techniczne