RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: - Konsultacje społeczne

Wersja z dnia: 01.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: "Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w 2018 r." wraz z załacznikami

Wersja z dnia: 27.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie: Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.

Wersja z dnia: 23.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Wersja z dnia: 08.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zarchiwizowano konsultacje LPR

Wersja z dnia: 01.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano program LPR wraz z formularzem zgłaszania opinii

Wersja z dnia: 31.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: poprawiono błędną datę

Wersja z dnia: 24.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Ogłoszenie ws. Konsultacji projektu: Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Będzino do roku 2022\".

Wersja z dnia: 23.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zmiany techniczne

Wersja z dnia: 23.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zarządzenie

Wersja z dnia: 23.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: Usunięto nieaktualne konsultacje

Wersja z dnia: 31.01.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano konsultacje LPR

Wersja z dnia: 13.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Konsultacje projektu: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2017”.

Wersja z dnia: 13.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: zmiany techniczne

Wersja z dnia: 26.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: Dodano konsultacje związane ze „Strategią Rozwoju Gminy Będzino na lata 2016-2022”

Wersja z dnia: 25.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Konsultacje projektu: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2016”.

Wersja z dnia: 25.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: zmiany techniczne

Wersja z dnia: 13.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: \"Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Gmina Miasto Koszalin zaprasza do udziału w konsultacjach założeń Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Wersja z dnia: 04.09.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: O G Ł O S Z E N I E w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Wersja z dnia: 08.06.2015
Powód wprowadzenia zmian: zmaiany techniczne

Wersja z dnia: 08.06.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano prognozę do PP.6720.1.2.2014

Wersja z dnia: 26.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: PP.6720.1.2.2014 zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Dobrzyca, Kładno, Mścice, Łopienica, Pleśna, Smolne, Strachomino i Strzepowo.

Wersja z dnia: 05.03.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: PP.6720.1.1.2014 projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino.

Wersja z dnia: 03.01.2014
Powód wprowadzenia zmian: Usunięcie treści zakończonych konsultacji

Wersja z dnia: 03.01.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zmiany techniczne

Wersja z dnia: 03.01.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zmiany techniczne

Wersja z dnia: 24.09.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w 2014 r.\"

Wersja z dnia: 24.09.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zmiany techniczne