RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Będzinie

Wersja z dnia: 18.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2020 - druki

Wersja z dnia: 18.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczeanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Będzinie zarządzonych na dzień 17 maja 2020 roku.

Wersja z dnia: 13.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 18 marca 2020 r. Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje. W związku z zarządzonymi na dzień 17 maja 2020 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Będzinie w okręgu wyborczym nr 2, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje

Wersja z dnia: 16.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: Wybory uzupełniające

Wersja z dnia: 11.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: Informacja Urzędnika Wyborczego Gminy Będzino nt. wyznaczenia terminu uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Będzino w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

Wersja z dnia: 29.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 września 2019 roku w sprawie obwieszczenia dotyczącego granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika na terenie Gminy Będzino w wyborach so Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

Wersja z dnia: 28.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Terminy zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w WYBORACH DO SEJMU I SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Wersja z dnia: 28.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

Wersja z dnia: 28.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: zmiany techniczne

Wersja z dnia: 08.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wersja z dnia: 08.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Informacje Komisarzy Wyborczych

Wersja z dnia: 29.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: POSTANOWIENIE NR 109/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Będzino

Wersja z dnia: 17.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Informacja dotycząca uzupełniania składu

Wersja z dnia: 10.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie obwieszczenia dotyczącego numerów i granic stałych obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Będzino w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Wersja z dnia: 10.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

Wersja z dnia: 11.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Terminy zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

Wersja z dnia: 10.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja danych

Wersja z dnia: 08.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Będzino

Wersja z dnia: 28.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Będzino z dnia 8 października 2018 roku w sprawie lokalizacji relkam wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych.

Wersja z dnia: 28.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zmiany techniczne

Wersja z dnia: 24.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 26 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Będzino zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.; Uchwała Nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Będzinie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.; OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Będzinie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Wersja z dnia: 20.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 24 września 2018 r. Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Będzino obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Wersja z dnia: 14.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: zmiany techniczne

Wersja z dnia: 12.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 12 września 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Wyborczej w Będzinie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku; Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 12 września 2018 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Wyborczej w Będzinie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku; INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie w sprawie PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I REJESTRACJI KANDYDATÓW NA WÓJTA

Wersja z dnia: 07.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie DOTYCZĄCA SKŁADU KOMISJI, SIEDZIBY ORAZ O DYŻURACH PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I REJESTRACJI LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH DO RADY GMINY W BĘDZINIE

Wersja z dnia: 05.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie Urzędnika Wyborczego w sprawie dyżuru przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Wersja z dnia: 23.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 311/2018 Wójta Gminy Będzino z dnia 05 września 2018 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Wersja z dnia: 23.04.2015
Powód wprowadzenia zmian: Utworzono stronę związaną z wyborami samorządowymi

Wersja z dnia: 23.04.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zmiany techniczne

Wersja z dnia: 21.04.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano link do portalu w sprawie wyborów Prezydenckich 2015

Wersja z dnia: 08.04.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Będzino, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Wersja z dnia: 04.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino z dnia 03 kwietnia 2015 r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.