RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.04.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zaktualizowano informacje

Geodezja, grunty i ochrona środowiska

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19

Kontakt: Magdalena Karwas
tel: +48 94 31 62 534
e-mail: m.karwas [at] bedzino.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 4

Podległość: Stanowisko ds. geodezji, gospodarki gruntami i ochrony przyrody podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. geodezji, gospodarki gruntami i ochrony przyrody należą sprawy z zakresu:

1. Łowiectwa,
2. Zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
3. Ochrony i kształtowania środowiska, w tym w szczególności:
- wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
- ochrony środowiska przed odpadami,
4. Ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym w szczególności:
- przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
- wyłączanie gruntów z produkcji,
- rekultywacji nieużytków oraz gruntów zdewastowanych, zdegradowanych i ich użyźniania,
5. Gospodarki wodnej,
6. Ochrony powietrza atmosferycznego,
7. Organizowaniem przetargów na nieruchomości komunalne,
8. Nabywaniem nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy,
9. Komunalizacji gruntów,
10. Prowadzeniem ewidencji gruntów,
11. Tworzeniem zasobów gruntów na cele zabudowy,
12. Ochrona przyrody,
13. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do zawarcia umów dotyczących zbycia i nabycia nieruchomości.
14. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami i nadzór nad jego realizacją).
15. Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego.

Wniosek o podział - otwórz


Kontakt: Agnieszka Kwiatkowska
tel: +48 94 31 62 533
e-mail: a.kwiatkowska[at] bedzino.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00

Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 1

Prowadzenie spraw z zakresu:

- ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
- realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, w tym. m.in. sprawy czasowego odebrania zwierzęcia, prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
- realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
- realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Pliki do pobrania:

Wniosek o wycinkę drzew - otwórzOpublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 28.04.2017
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Zwierzyński
Dokument BIP z dnia: 06.03.2012
Dokument oglądany razy: 8 889
Wersja do druku