RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.01.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiany techniczne

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Funkcję Sekretarza sprawuje:
Henryk Lubocki
Podległość: Sekretarz podlega bezpośredni Wójtowi
tel: +48 94 31 62 530
e-mail: l.henryk [at] bedzino.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 12

Sekretarz zapewnia prawidłową organizację pracy Urzędu oraz warunki jego działania i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.

Kompetencje i zadania Sekretarza:

 1. Organizowanie pracy Urzędu oraz zapewnienie sprawnego jego funkcjonowania, a w szczególności:
 2. a) Sprawowanie nadzoru w zakresie organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań,
  b) Nadzorowanie terminowości i jakości załatwianych spraw,
  c) Nadzorowanie przestrzegania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych,
  d) Zapewnienie warunków technicznych koniecznych do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej,
  e) Zapewnienie warunków koniecznych do pracy Rady Gminy,
  f) Nadzorowanie spraw dotyczących przeprowadzania wyborów do organów przedstawicielskich,

 3. Organizowanie systemu kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz koordynacja kontroli w gminnych jednostkach organizacyjnych,
 4. Koordynowanie działań związanych z prawidłową realizacją spraw obywatelskich,
 5. Organizowanie sprawnego przepływu informacji i dokumentów w Urzędzie i pomiędzy Urzędem a gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
 6. Nadzorowanie stanowisk pracy, w zakresie obsługi obywateli,
 7. Dysponowanie mieniem Urzędu i środkami niezbędnymi do sprawnego funkcjonowania Urzędu,
 8. Prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Wójta,
 9. Wykonywanie w imieniu Wójta obowiązków administratora danych osobowych w Urzędzie,
 10. Pełnienie roli koordynatora w przypadku podjęcia wspólnych działań przez kilka stanowisk pracy.
 11. Sekretarz Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  Referatu Organizacyjno – Administracyjnego.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 22.01.2013
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Zwierzyński
Dokument BIP z dnia: 27.02.2012
Dokument oglądany razy: 5 594
Wersja do druku