RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Dowód osobisty – do wglądu.
2. Wypełniony wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (druk do pobrania na miejscu, lub na stronie www.bip.bedzino.pl)
Załączniki do karty usługi:
USC-07-01 wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia,
USC-07-02 wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa,
USC-07-03 wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu,

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Wniosek można złozyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na stronie www.bip.bedzino.pl lub/i Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl.

4. OPŁATY
za każdy odpis skrócony aktu – 22 zł
za każdy odpis zupełny aktu 33 zł
w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika 17 zł od pełnomocnictwa
Opłatę skarbową można uiścić:
- u inkasenta opłaty skarbowej w pokoju nr 21 w budynku Urzędu Gminy
- lub na konto: Urząd Gminy w Będzinie
PBS O/Bedzino nr 09 8581 1014 0200 0143 2000 0001

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego 76-037 Będzino nr 19 w godzinach przyjęć kientów:
pn., wt., śr., pt. - 7.00 – 15.00
czw. - 8.00 – 16.00
6. OSOBY DO KONTAKTU
Dorota Kokłowska (Kierownik) - pok. nr 8 tel. 94 31-62-538 - odpisy aktów stanu cywilnego

7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Odpisy aktów sporządzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie wydaje się w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku,
Wnioski nadesłane drogą korespondencyjną wysyłane są nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia wpływu wniosku do tut. Urzędu
WAŻNE: Jeżeli wniosek o wydanie odpisu z rejestru stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, z której ma być wydany odpis - kierownik ten przekazuje wniosek do właściwego USC. Tam sporządzany jest odpis aktu stanu cywilnego w terminie 10 dni roboczych, a następnie odpis zostaje przesłany na adres podany przez wnioskodawcę.

8. TRYB ODWOŁAWCZY
· nie przysługuje

9. PODSTAWA PRAWNA
· ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( tj. Dz.U. 2015 poz.783)
- prawo o aktach stanu cywilnego – ustawa z dnia 28 listopada 2014 r (Dz.U z 2014, poz 1741 ze zm.)

10. UWAGI
- odpisy wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, krewnym w lini prostej: wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki), rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, a także innej osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 13.06.2017
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Kokłowska
Dokument BIP z dnia: 02.10.2014
Dokument oglądany razy: 3 680
Wersja do druku