RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.10.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano informację o ogłoszonym konkursie

Organizacje pozarządowe

Informacja dla organizacji samorządowych

Członkowie lokalnych organizacji pozarządowych, Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.Konsultacje trwać będą w dn. 28.10-5.11.2017. Opinie do Programu mogą Państwo składać w drodze pisemnej za pośrednictwem poniższego formularza do sekretariatu Urzędu lub mailowo na adres ug@bedzino.pl lub podczas spotkania konsultacyjnego w dn. 3.11.2017 r. o godz. 16.00 w sali nr 14 w Urzędu.

Strona z ogłoszonymi konsultacjami - otwórz


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie UKS Karate Kyokushin Tymień


Zarządzenie nr 200/2016 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 października 2016 r.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”

Projekt Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Projekt Regulaminu przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych

Formularz zgłaszania uwag do Programu Współpracy na 2017 rok


Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Będzinio z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Będzino w 2015 roku. W zakresie: "Upowszechnainie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzglednieniem piłkisiatkowej w okresie od września do grudnia 2015 roku - 30000,00 zł

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015 Wójta Gminy Będzinio z dnia 21 lipca 2015 roku


DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA II: maj 2015 r.


Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi" za rok 2014


"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w 2015 r."

1. Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie przyjęcia "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w 2015 r."
2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Będzinie.
3. Projekt "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w 2015 r."
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w 2015 r."


DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA I: maj 2014 r. - otwórz


Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino o „Programie współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” i „Regulaminu przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych” - otwórz

Uchwała i Załączniki - otwórz

Formularz zgłoszenia - otwórz


1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - otwórz

2. Informacja Wójta Gminy Będzino o wpłynięciu w dniu 27 marca 2013 roku wniosku od Stowarzyszenia OSP Mścicach na zakup wyposażenia świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Mścicach – w postaci: lodówko-zamrażarki, zmywarki oraz okapu kuchennego. - otwórz

3. SPRAWOZDANIE z realizacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi" za rok 2012 - otwórz

4. SPRAWOZDANIE z realizacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi" za rok 2013 - otwórz

Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino informuje, że Stowarzyszenie OSP w Mścicach w dniu 17 lipca 2014r złożyło w Urzędzie Gminy w Będzinie ofertę na zorganizowanie imprezy plenerowej "Wakacje w Mścicach" - zakup sprzętu nagłaśniającego  do świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Mścicach dla potrzeb dzieci, młodzieży i mieszkańców wsi Mścice - otwórzOpublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 27.10.2017
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Dębiec
Dokument BIP z dnia: 24.01.2013
Dokument oglądany razy: 4 390
Wersja do druku