RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.01.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: 1. Zarządzenie Wójta Gminy Będzino w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025”; 2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Będzinie.; 3. Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025”

Konsultacje społeczne

1. Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie przyjęcia "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w 2018 r."
2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Będzinie.
3. Projekt "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w 2018 r."
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w 2018 r."
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie: Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 12.01.2018
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Wójt Gminy Będzino
Dokument BIP z dnia: 24.09.2013
Dokument oglądany razy: 4 264
Wersja do druku