RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Referat Finansów i Budżetu

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Kontakt:
1. Urszula Burzyńska - referat budżetu wydatki, 94 31 62 554, u.burzynska [at] bedzino.pl
2. Grażyna Grzelka - księgowość budżetowa, 94 31 62 552, g.grzelka [at] bedzino.pl
3. Martyna Kowalczyk - egzekucja opłaty śmieciowej (zastępstwo), 94 31 62 550, m.kowalczyk [at] bedzino.pl
4. Katarzyna Kubicka - referat budżetu podatki (osoby fizyczne), 94 31 62 552, k.kubicka [at] bedzino.pl
5. Karolina Kuzioła - egzekucja opłaty śmieciowej, 94 31 62 550, k.kuziola [at] bedzino.pl
6. Ryszard Masian - windykacja i egzekucje, 94 31 62 554, r.masian [at] bedzino.pl
7. Sabina Snoch - referat budżetu podatki (osoby prawne), 94 31 62 550, s.snoch [at] bedzino.pl
8. Anetta Tomala-Gajec - referat budżetu wydatki, podatek transportowy, 94 31 62 554, a.tomala-gajec [at] bedzino.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
II Piętro pokój nr 20 - PODATKI, II Piętro pokój nr 21 - WYDATKI
Podległość: Referat finansów i budżetu podlega bezpośrednio Skarbnikowi.

Do zadań referatu finansowo-budżetowego należy:
1. Przygotowanie projektu budżetu Gminy,
2. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium,
3. Udzielanie pomocy Wójtowi przy wykonywaniu budżetu gminy,
4. Zapewnienie obsługi finansowo – księgowej,
5. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
6. Przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
7. Sprawowanie i nadzór nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
8. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
9. Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
10. Rozliczanie inwentaryzacji,
11. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
12) Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków oraz opłat lokalnych, w tym podatku rolnego i leśnego, oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:
- prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
- gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
- przygotowanie aktów administracyjnych w sprawach podatków i opłat,
- przygotowanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
- podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
- prowadzenie ewidencji aktualizacji tytułów wykonawczych.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 22.01.2018
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Zwierzyński
Dokument BIP z dnia: 07.03.2012
Dokument oglądany razy: 7 042
Wersja do druku