RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja karty spraw

Alkohole, Narkotyki - Przeciwdziałanie

I. KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BĘDZINIE

Czynna w poniedziałki i wtorki każdego tygodnia – Urząd Gminy Będzino,
godz. 7:00 – 15:00 , pok. nr 16, tel. 94 3162 546

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin czynny w każdy wtorek tygodnia w godz. 14:30 do 17:30 – Dom Kultury, niski parter (obok rehabilitacji).
Gminna komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych w składzie:

1. SIEGIEDA HANNA - przewodniczący Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dobrzycy
2. JĘCEK DARIUSZ - członek Policjant
3. LECH GRAŻYNA - członek Emerytka
4. WOŹNICKI ALEKSANDER - członek Prezes OSP w Będzinie

II. Komisja Interdyscyplinarna ds. Przemocy w Będzinie

Czynna codziennie w godz. 8:00 – 14:00 GOPS w Będzinie tel. 694 462 598

przewodnicząca – Pani Ewa Krawiec starszy specjalista pracy z rodziną
zastępca - Karina Roszkowska pedagog szkolny Zespołu Szkół w Mścicach

Zadania
- przyjęcie zgłoszenia o przemocy w rodzinie
- udzielenie kompleksowej pomocy jednostce i rodzinie dotkniętej zjawiskiem przemocy
-monitorowanie sytuacji w rodzinie i podejmowanie działań w ramach procedury „Niebieskiej Karty”
-sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku leczenia odwykowego bądź uczestniczenia w terapii

III. W każdy wtorek tygodnia w godz. od 14:30 – 17:30
przyjmuje terapeuta ds. uzależnień - Wiktor Łuczak – serdecznie zapraszamy

Mityngi Grupy AA „TĘCZA” w Będzinie odbywają się w każdy wtorek o godz.16:00
Dom Kultury (niski parter) -
serdecznie zapraszamy


IV. Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Jednym z zadań Pogotowia jest prowadzenie ogólnopolskiego telefonu interwencyjno- informacyjnego dla osób krzywdzonych przez najbliższych. Osoby telefonujące do „Niebieskiej Linii” mogą uzyskać pomoc psychologiczną, wsparcie , poradę prawną oraz informacje o placówkach , które udzielają pomocy w pobliżu miejsca zamieszkania klienta.
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY "NIEBIESKA LINIA" tel. 801-120-002; od Pon. do Sb.: 8.00- 22.00, w Niedz. i Św.: 8.00- 16.00;
TELEFONICZNA PORADNIA PRAWNA 22-666-28-50 - poniedziałek, wtorek, godz. 17.00-21.00, 801-120-002 - środa, godz. 18.00-22.00

V. NARKOTYKI , DOPALACZE
• Antynarkotykowy telefon zaufania 801 199 990
czynny codziennie od 16 – 21(całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls)
• Antynarkotykowa Poradnia Internetowa www.narkomania.org.pl
• Informacja o dopalaczach w ramach projektu „Dopalacze mogą CIĘ wypalić-poznaj fakty” www.dopalaczeinfo.pl
• Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym „Narkomania – gdzie szukać pomocy” dostępny na stronie internetowej www.kbpn.gov.pl
• Broszura dot. narkotyków w wersji elektronicznej na stronie www.kbpn.pl/wydawnictwa_on_line.htm

Załączniki:
- Wniosek o podjęcie czynności zmierzających do podjęcia leczenia
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2016 r.

Wniosek o podjęcie leczenia - pobierzOpublikował: Mateusz Dębowski
Publikacja dnia: 14.05.2018
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Dębiec
Dokument BIP z dnia: 22.03.2016
Dokument oglądany razy: 3 066
Wersja do druku