RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.07.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treś0ci

Odpady komunalne

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BĘDZINO ZA 2015 ROK - otwórz


Informacja o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - otwórz


Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Informacja wynikająca z przepisu art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593, z 2015 r. poz. 87 i poz. 122).

Osiągnięte poziomy w 2014 roku
Osiągnięte poziomy w 2013 rokuOpublikował: Mateusz Dębowski
Publikacja dnia: 11.07.2018
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola Kusyk
Dokument BIP z dnia: 14.07.2015
Dokument oglądany razy: 3 189
Wersja do druku