RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.08.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zaktualizowano dane w związku z wyborami

SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE 2015-2019

Sołectwa

 1. Będzinko
 2. Będzino
 3. Dobiesławiec
 4. Dobre
 5. Dobrzyca
 6. Kiszkowo
 7. Kładno
 8. Komory
 9. Łekno
 10. Łopienica / Łasin Koszaliński
 11. Mścice
 12. Popowo
 13. Skrzeszewo
 14. Słowienkowo
 15. Smolne
 16. Stoisław
 17. Strachomino
 18. Strzepowo
 19. Strzeżenice
 20. Śmiechów / Borkowice
 21. Tymień
 22. Uliszki
 23. Wierzchominko
 24. Wierzchomino

Zadania i obowiązki Sołtysa

1. Sołtys w okresie pełnienia funkcji korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
2. Do kompetencji Sołtysa należy:
 • zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej,
 • reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
 • podejmowanie działań organizatorsko - wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa,
 • prowadzenie całokształtu administracji i zarządu majątkiem sołectwa,
 • przewodniczenie Radzie Sołeckiej,
 • realizacja uchwał organów Gminy dotyczących sołectwa,
 • uczestniczenie w sesjach Rady Gminy z głosem doradczym,
 • informowanie mieszkańców sołectwa o wszystkich istotnych sprawach dla sołectwa.
2. Sołtys wykonuje czynności powierzone mu przepisami prawa oraz przez Wójta, zadania z zakresu administracji publicznej, w tym zwłaszcza inkaso należności finansowych na rzecz Gminy.
3. Przynajmniej raz w roku na zebraniu wiejskim Sołtys przedkłada mieszkańcom sołectwa informację ze swojej działalności oraz działalności Rady Sołeckiej.
 

Zadania Rady Sołeckiej

Wspomaganie Sołtysa w jego roli jako organu wykonawczego sołectwa, a w szczególności:
 • współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
 • podejmowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, ochrony przeciwpożarowej, organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, pomocy sąsiedzkiej,
 • podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa,
 • wspomaganie Sołtysa w organizowaniu wykonania uchwały zebrania wiejskiego,
 • współdziała z organizacjami społecznymi działającymi w sołectwie w celu wspólnej realizacji zadań.

SOŁECTWO BĘDZINKO
Obejmuje miejscowości:
Będzinko, Barnin, Zagaje
Sołtys: Kalicki Marek
adres:
Będzinko 6, 76-037 Będzino
tel.: +48 666 336 331
Rada Sołecka Sołectwa Będzinko
1. Krystyna Banach
2. Mieczysław Bereźnicki
3. Katarzyna Kubicka
4. Aleksandra Kwiatkowska
5. Andrzej Matuszewski
6. Katarzyna Rutkowska


SOŁECTWO BĘDZINO
Obejmuje miejscowości:
Będzino
Sołtys: Śnieżko Adam
adres:
Będzino 34A, 76-037 Będzino
tel.: +48 691 948 078
Rada Sołecka Sołectwa Będzino
1. Grzegorz Golusiński
2. Jarosław Góral,
3. Ewa Gwizd
4. Anna Kwiatkowska
5. Monika Falińska - Skinder
6. Waldemar Snoch


SOŁECTWO DOBIESŁAWIEC
Obejmuje miejscowości:
Barninek, Dobiesławiec, Podamirowo, Radomno
Sołtys: Borowik Czesława
adres:
Dobiesławiec 16B/2
tel.: +48 94 3165 328, +48 788 414 666
Rada Sołecka Sołectwa Dobiesławiec
1. Ryszard Damijan
2. Sylwester Grabowski
3. Zbigniew Orłowski
4. Dorota Witkowska
5. Izabela Woś


SOŁECTWO DOBRE
Obejmuje miejscowości:
Dobre, Dobre Małe, Świercz
Sołtys: Zięba Andrzej
adres:
Dobre 20, 76-037 Będzino
tel.: +48 515 154 356
Rada Sołecka Sołectwa Dobre
1. Dorota Malinowska
2. Albin Romecki
3. Stanisław Szostak
4. Bartosz Tkacz
5. Kamil Wasiewski


SOŁECTWO DOBRZYCA
Obejmuje miejscowości:
Dobrzyca
Sołtys: Augustyniak Andrzej
adres:
Dobrzyca 96, 76-038 Dobrzyca
tel.: +48 94 3181 355, +48 510 367 895
Rada Sołecka Sołectwa Dobrzyca
1. Katarzyna Augustyniak
2. Liliana Hanasz
3. Dorota Kowalewska
4. Krzysztof Specyał

5. Michał Szczur
6. Agnieszka Szeląg


SOŁECTWO KISZKOWO
Obejmuje miejscowości:
Dworek, Kiszkowo
Sołtys: Andrzejewska Katarzyna
adres:
Kiszkowo 12, 76-038 Dobrzyca
tel.: +48 661 134 969
Rada Sołecka Sołectwa Kiszkowo
1. Robert Dziaduch
2. Stanisłąw Jaworski
3. Alina Krawczyk
4. Monika Luty
5. Alicja Mydło


SOŁECTWO KŁADNO
Obejmuje miejscowości:
Kładno, Pleśna
Sołtys: Załóg Teresa
adres:
Kładno 7, 76-038 Dobrzyca
tel.: +48 94 3181 553, +48 785 929 513
Rada Sołecka Sołectwa Kładno
1. Bożena Birycka
2. Marcin Koszlak
3. Andrzej Krawiecki
4. Bogdan Mikita
5. Emilia Rydel
6. Inocenta Wrońska


SOŁECTWO KOMORY
Obejmuje miejscowości:
Komory
Sołtys: Kanas Tadeusz
adres:
Komory 3, 76-037 Będzino
tel.: +48 94 3162 449, +48 660 611 888
Rada Sołecka Sołectwa Komory
1. Hanna Kujath
2. Michał Szczęśniak
3. Anna Włodyka
4. Jarosław Włodyka


SOŁECTWO ŁEKNO
Obejmuje miejscowości:
Kazimierz Pomorski, Łekno, Mączno
Sołtys: Bączkowska Weronika
adres:
Łekno 28, 76-037 Będzino
tel.: +48 509 955 263
Rada Sołecka Sołectwa Łekno
1. Anna Borowik
2. Władysław Frymus
3. Stanisław Gromadzki
4. Lech Łozowski
5. Marian Nowak
6. Agnieszka Świątek
7. Aleksandra Wojciechowska


SOŁECTWO ŁOPIENICA/ŁASIN KOSZALIŃSKI
Obejmuje miejscowości:
Łopienica, Łasin Koszaliński, Wiciąże Pierwsze
Sołtys: Stasiłowska Bożena
adres:
Łasin Koszaliński 9, 76-038 Dobrzyca
tel.: +48 607 178 706
Rada Sołecka Sołectwa Łopienica/Łasin Koszaliński
1. Agnieszka Górnowska
2. Edyta Górnowska
2. Sebastian Jędrych
3. Piotr Pasterz
4. Iwona Sola


SOŁECTWO MŚCICE
Obejmuje miejscowości:
Łubniki, Mścice, Przybyradz
Sołtys: Antkiewicz Aniela
adres:
ul. Klonowa 3/1, 76-031 Mścice
tel.: +48 94 3165 195, +48 509 250 920
Rada Sołecka Sołectwa Mścice
1. Leonarda Czopko
2. Elżbieta Frankowska
3. Celina Jurczak
4. Tomasz Kelm
5. Andrzej Krawiec
6. Wanda Macki
7. Andrzej Nożykowski
8. Lucyna Parol
9. Kazimiera Rama
10. Maria Szelest


SOŁECTWO POPOWO
Obejmuje miejscowości:
Pakosław, Popowo, Ziębrze
Sołtys: Rzepka Elżbieta
adres: Popowo 21, 76-037 Będzino
tel.: +48 94 3162 384, +48 516 109 504
Rada Sołecka Sołectwa Popowo
1. Danuta Kowalska
2. Wioleta Łozowska
3. Leszek Majchrzak
4. Tadeusz Majchrzak
5. Dorota Wróbel

 

SOŁECTWO SKRZESZEWO
Obejmuje miejscowości:
Skrzeszewo
Sołtys: Kołpacka Wioletta
adres:
Skrzeszewo 6/1, 76-037 Będzino
tel.: +48 94 3162 127, +48 881 450 455
Rada Sołecka Sołectwa Skrzeszewo
1. Piotr Kołpacki
2. Jarosław Pahulak
3. Mirosław Sywanicz


SOŁECTWO SŁOWIENKOWO
Obejmuje miejscowości:
Słowienkowo
Sołtys: Garbalska Anna
adres:
Słowienkowo 17/1, 76-038 Dobrzyca
tel.: +48 94 3435 039, +48 785 189 069
Rada Sołecka Sołectwa Słowienkowo
1. Danuta Czerwonobroda
2. Mariusz Marszałek
3. Tadeusz Stańczak
4. Andrzej Wierzgacz

 

SOŁECTWO SMOLNE
Obejmuje miejscowości:
Smolne, Podbórz
Sołtys: Włoch Kazimierz
adres:
Smolne 34, 76-038 Dobrzyca
tel.: +48 664 138 324
Rada Sołecka Sołectwa Smolne
1. Ewa Kiewszyniec
2. Jerzy Leszczyński
3. Janusz Sepioło
4. Waldemar Wiśniewski

 

SOŁECTWO STOISŁAW
Obejmuje miejscowości:
Stoisław
Sołtys: Eugenia Imbiorowska
adres:
Stoisław 12A/3, 76-037 Mścice
tel.: +48 517 947 430
Rada Sołecka Sołectwa Stoisław
1. Irena Kacprzak
2. Jan Kasprzyk
3. Elżbieta Kucińska
4. Łukasz Nożykowski
5. Zofia Marszałek
6. Marcin Śliwiński
7. Danuta Wieczorek


SOŁECTWO STRACHOMINO
Obejmuje miejscowości:
Strachomino
Sołtys: Zieliński Andrzej
adres:
Strachomino 28/3, 76-038 Dobrzyca
tel.: +48 505 071 012
Rada Sołecka Sołectwa Strachomino
1. Paweł Honczar
2. Grzegorz Król
3. Agnieszka Marczak
4. Katarzyna Niedźwiecka


SOŁECTWO STRZEPOWO
Obejmuje miejscowości:
Strzepowo
Sołtys: Nowaczyk Agnieszka
adres:
Strzepowo 29, 76-038 Dobrzyca
tel.: +48 698 865 923, e-mail: agnieszka.nowaczyk [at] interia.pl
Rada Sołecka Sołectwa Strzepowo
1. Roksana Chudziak
2. Katarzyna Gołuchowska
3. Kazimierz Gołuchowski
4. Wojciech Cyran
5. Ewa Hoffmann


SOŁECTWO STRZEŻENICE
Obejmuje miejscowości:
Strzeżenice
Sołtys: Żakowska-Węgielnik Krystyna
adres:
Strzeżenice 5C, 76-031 Mścice
tel.: +48 512 338 276
Rada Sołecka Sołectwa Strzeżenice
1. Karolina Kozłowska
2. Krystyna Kuczyńska
3. Jadwiga Mackiewicz
4. Sylwester Mackiewicz
5. Zdzisław Picheta


SOŁECTWO ŚMIECHÓW/BORKOWICE
Obejmuje miejscowości:
Borkowice, Miłogoszcz, Śmiechów
Sołtys: Kupisz Józef
adres:
Śmiechów 4, 76-038 Dobrzyca
tel.: +48 94 3164 543
Rada Sołecka Sołectwa Śmiechów/Borkowice
1. Halina Michno
2. Krystyna Ordecha
3. Grzegorz Skrzypczak
4. Przemysław Trawicki
5. Teresa Wółyniec

SOŁECTWO TYMIEŃ
Obejmuje miejscowości:
Tymień
Sołtys: Sondecka Krystyna
adres:
Tymień 27/3, 76-035 Tymień
tel.: +48 94 3181 665
Rada Sołecka Sołectwa Tymień
1. Wiktor Iwan
2. Kazimierz Kret
3. Edward Krępski
4. Bogumiła Nowak
5. Helena Szczur


SOŁECTWO ULISZKI
Obejmuje miejscowości:
Uliszki
Sołtys: Teresa Turkacz
adres:

tel.: +48 572 983 861
Rada Sołecka Sołectwa Uliszki
1. Kazimiera Kober
2. Zenon Kober
3. Bronisław Nowak


SOŁECTWO WIERZCHOMINKO
Obejmuje miejscowości:
Wierzchominko
Sołtys: Terelak Bogdan
adres:
Wierzchominko 14, 76-038 Dobrzyca
tel.: +48 94 3181 004
Rada Sołecka Sołectwa Wierzchominko
1. Zbigniew Koleda
2. Jan Małyska
3. Kinga Stefańska
4. Magdalena Tomicka


SOŁECTWO WIERZCHOMINO
Obejmuje miejscowości:
Wierzchomino
Sołtys: Drawc Anna
adres:
Wierzchomino 21, 76-038 Dobrzyca
tel.:
Rada Sołecka Sołectwa Wierzchomino
1. Donata Jaśkiewicz
2. Michał Jaśkiewicz
3. Małgorzata Obrembska

 


 Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 22.08.2018
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Zwierzyński
Dokument BIP z dnia: 27.02.2012
Dokument oglądany razy: 8 081
Wersja do druku