RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

2010r. (Kadencja 2006-2010)

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy Będzino.

 

Zarządzenie Nr 312/2010 z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku.
Zarządzenie Nr 311/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 310/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie: powołania osób upoważnionych do przeprowadzenia odbioru robót dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mścice oraz budowa oświetlenia na ulicach Rzemieślniczej i Zalesie" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Zarządzenie Nr 309/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Zarządzenie Nr 308/2010 z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 307/2010 z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 306/2010
Zarządzenie Nr 305/2010 z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie: zmiany składu komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 304/2010 z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie: zmiany składu komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 303/2010 z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie: zmiany składu komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 302/2010 z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 301/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie: obwieszczenia dotyczącego numerów i granic obwodów do głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Będzino w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
Zarządzenie Nr 300/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie: powołania osób upoważnionych do przeprowadzenia odbioru robót dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Przedszkola Samorządowego w Mścicach".
Zarządzenie Nr 299/2010 z dnia 18 października 2010r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczących stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2011, z mieszkańcami oraz podmiotami działającymi na terenie Gminy Będzino.
Zarządzenie Nr 298/2010 z dnia 18 października 2010r. w sprawie: uaktualnienia nazw siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Będzino.
Zarządzenie Nr 297/2010 z dnia 12 października 2010r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań na zadanie: "Dostawa wraz z montażem wyposażenia do pomieszczeń administracyjno-socjalnych Przedszkola Samorządowego w Mścicach".
Zarządzenie Nr 296/2010 z dnia 11 października 2010r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości do lat 3.
Zarządzenie Nr 295/2010 z dnia 7 października 2010r. w sprawie: zamiany działek.
Zarządzenie Nr 294/2010 z dnia 7 października 2010r. w sprawie: zamiany działek.
Zarządzenie Nr 293/2010 z dnia 7 października 2010r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 292/2010 z dnia 7 października 2010r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej użytkownikowi wieczystemu.
Zarządzenie Nr 291/2010 z dnia 7 października 2010r. w sprawie: ustalenia dotacji na jedno dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Mielno, a uczęszczające do przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Gmina Będzino.
Zarządzenie Nr 290/2010 z dnia 4 października 2010r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Dostawa wraz z montażem wyposażenia do pomieszczeń sal edukacyjnych Przedszkola Samorządowego w Mścicach".
Zarządzenie Nr 289/2010 z dnia 4 października 2010r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Dostawa wraz z montażem wyposażenia do pomieszczeń zaplecza kuchennego Przedszkola Samorządowego w Mścicach".
Zarządzenie Nr 288/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 287/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości
Zarządzenie Nr 286/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie: obwieszczenia dot. okręgów wyborczych ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów samorządowych na terenie Gminy Będzino zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Zarządzenie Nr 285/2010 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie: powołania doraźnej komisji w celu oszacowania strat, jakie wystąpiły w firmie "SAD" Sp. z o. o. w Dworku.
Zarządzenie Nr 284/2010 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Będzino w miejscowościach: Borkowice, Dobre, Dobrzyca, Kazimierz Pomorski, Mścice, Strachomino, Strzepowo i Wierzchomino oraz placów wielofunkcyjnych w miejscowościach: Dobre, Dobrzyca, Popowo i Wierzchomino (z podziałem na 12 części)"
Zarządzenie Nr 283/2010 z dnia 3 września 2010 r. w sprawie: upoważnienia zespołu projektowego powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Będzino nr 282/2010 z dnia 1.09.2010 r. do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zarządzenie Nr 282/2010 z dnia 1 września 2010 r. w sprawie: powołania zespołu projektowego do prowadzenia projektu pn. "Czas na aktywność" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej.
Zarządzenie Nr 281/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino za I półrocze 2010r.
Zarządzenie Nr 280/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości
Zarządzenie Nr 279/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Zarządzenie Nr 278/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie: sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie Nr 277/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości
Zarządzenie Nr 276/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania osób upoważnionych do przeprowadzenia odbioru robót dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa domu ludowego w Tymieniu wraz z biblioteką oraz zagospodarowania terenu przyległego na cele rekreacyjno-wypoczynkowe"
Zarządzenie Nr 275/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości
Zarządzenie Nr 274/2010 z dnia 06 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania komsji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Dowóz i odwóz dzieci do szkół i przedszkola w czasie trwania roku szkolnego".
Zarządzenie Nr 273/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Nadzór inwestorski dla inwesycji Kanalizacja ściekowa w miejscowości Mścice gmina Będzino".
Zarządzenie Nr 272/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania osób upoważnionych do przeprowadzenia odbioru robót dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Śmiechów"
Zarządzenie Nr 271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Kanalizacja ściekowa w miejscowości Mścice gmina Będzino".
Zarządzenie Nr 270/2010 z dnia 26 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.259.000 zł na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Będzino w 2010r. związanego ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"
Zarządzenie Nr 269/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/02/2010 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - dla Pani mgr Sylwii Trelak.
Zarządzenie Nr 268/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2010 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - dla Pani mgr Agnieszki Krawieckiej
Zarządzenie Nr 267/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Będzino
Zarządzenie Nr 266/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.129.000 zł na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Będzino w 2010r."
Zarządzenie Nr 265/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 264/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeglądu i oceny obiektów zgłoszonych do konkursu "Piękna wieś - twoją zasługą"
Zarządzenie Nr 263/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.
Zarządzenie Nr 262/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia Wyborów Prezydenta RP na terenie Gminy Będzino zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
Zarządzenie Nr 261/2010 z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 260/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: obwieszczenia dotyczącego numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Będzino w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
Zarządzenie Nr 259/2010 z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie: zmiany siedziby oraz nazw numerów Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Będzino.
Zarządzenie Nr 258/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Naprawy cząstkowe dróg gminnych żużlowych na terenie Gminy Będzino w 2010r.
Zarządzenie Nr 257/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Będzino miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Zarządzenie Nr 256/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie: powołania osób upoważnionych do przeprowadzenia odbioru robót dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka linii napowietrznej 15kV: likwidacja linii napowietrznej i słupa na działkach nr 189/32 i 193, budowa linii kablowej na działkach nr 189/32, 169/23, 169/161 w miejscowości Tymień".
Zarządzenie Nr 255/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości
Zarządzenie Nr 254/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie: darowizny nieruchomości zabudowanej.
Zarządzenie Nr 253/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 252/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 251/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 250/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 249/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mścice oraz budowa oświetlenia na ulicach: Rzemieślnicza i Zalesie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
Zarządzenie Nr 248/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie: regulaminu pracy komisji przetargowych.
Zarządzenie Nr 247/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2009 rok
Zarządzenie Nr 246/2010 z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Prace geodezyjne na terenie Gminy Bedzino w 2010r. - liczba zadań 4
Zarządzenie Nr 245/2010 z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Będzino
Zarządzenie Nr 244/2010 z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Budowa Przedszkola w Mścicach".
Zarządzenie Nr 243/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 242/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 241/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 240/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 239/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 238/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 237/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie: planu fiansowego na rok 2010 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
Zarządzenie Nr 236/2010 z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości
Zarządzenie Nr 235/2010 z dnia 01 lutego 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości
Zarządzenie Nr 234/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę za zgodą stron decyzji ostatecznej Wojewody Koszalińskiego.
Zarządzenie Nr 233/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Będzino odnośnie do zamiaru utworzenia Sołectwa Stoisław.
Zarządzenie Nr 232/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Usługi w zakresie opracowania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie Gminy Będzino"
Zarządzenie Nr 231/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 230/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 229/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 228/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 227/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 226/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 225/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 224/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 223/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania nieruchomości zabudowanej.
Zarządzenie Nr 222/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania nieruchomości zabudowanej.
Zarządzenie Nr 221/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania nieruchomości zabudowanej.
Zarządzenie Nr 220/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania nieruchomości zabudowanej.
Zarządzenie Nr 219/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania nieruchomości zabudowanej.
Zarządzenie Nr 218/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania nieruchomości zabudowanej.
Zarządzenie Nr 217/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

 Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 14.03.2012
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Jaroniewska
Dokument BIP z dnia: 14.03.2012
Dokument oglądany razy: 3 249
Wersja do druku