RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

- Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19

Kontakt: Ewa Jaroniewska
tel: +48 94 31 62 548,
e-mail:e.jaroniewska [at] bedzino.pl,
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
I piętro, pokój nr 11
Podległość: Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy bezpośrednio Sekretarzowi Urzędu Gminy Będzino.

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. obsługi Rady Gminy należy techniczna obsługa spotkań, obrad sesji i komisji Rady Gminy oraz innych uroczystości, w szczególności:

 1. Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, Komisji Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 2. Przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy Gminy,
 3. Przekazywanie za pośrednictwem Sekretariatu korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 4. Przygotowanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 5. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, a także jej komisji,
 6. Protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady i jej komisji,
 7. Prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady, Komisji Rady,
 8. Prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez Radnych,
 9. Wykonywanie poleceń Przewodniczącego Rady Gminy w zakresie organizacji pracy Rady Gminy,
 10. Prowadzenie zbioru dokumentów z kontroli zewnętrznych Urzędu,
 11. Prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminowym załatwianiem interpelacji i zapytań radnych,
 12. Prowadzenie rejestru zarządzeń i poleceń Wójta oraz poleceń Sekretarza,
 13. Realizowanie zadań dotyczących organizacji i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców.


Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 27.12.2018
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Sekretarz Gminy
Dokument BIP z dnia: 27.12.2018
Dokument oglądany razy: 197
Wersja do druku