RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018

Gospodarka komunalna odpadami

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BĘDZINO

Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013

Informacja o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - otwórz


Informacja na podstawie art.3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o. o. (podmiot odbiera sprzęt w ramach akcji wielkogabaryty bezpośrednio od mieszkańców)
ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin
- ELEKTRORECYKLING Bartosz Kubicki,
64-300 Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 36.
Punkt zbierania w/w sprzętu dla Gminy Będzino jest Koszalin ul. Przemysłowa 11B.


Informacja na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Będzino, zmieszanych komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych ul. Łubuszan 80


Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

2017 - osiągnięty w 2017 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 34,98%
- osiągnięty w 2017 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych wyniósł: 79,15%
- osiągnięty w 2017 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł: 0%
2016 - osiągnięty w 2016 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 10,96 %
- osiągnięty w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych wyniósł: 53,26 %
- osiągnięty w 2016 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł:0 %
2015 - osiągnięty w 2015 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 23,51%
- osiągnięty w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych wyniósł: 90,80%
- osiągnięty w 2015 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł: 21,10%
Osiągnięte poziomy w 2014 roku
Osiągnięte poziomy w 2013 rokuOpublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 07.01.2019
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola Kusyk
Dokument BIP z dnia: 14.07.2015
Dokument oglądany razy: 4 807
Wersja do druku