RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Rewitalizacja

Zaświadczenie o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Podstawa prawna
Ustawa o rewitalizacji (Dz.U.2018.1398 t.j. z dnia 2018.07.23)
Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 t.j. z dnia 2018.05.30).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji
WYMAGANE ZAŁĄCZNKI:
• Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Będzino
• Pełnomocnictwo imienne udzielone osobie fizycznej wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli dotyczy).

Miejsce złożenia
Sekretariat Urzędu Gminy Będzino (pokój nr 12, I piętro).

Opłaty
- Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł dokonuje się gotówką w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie o/Będzino, bezgotówkowo na rachunek organu PBS O/BĘDZINO W BĘDZINIE NR: 09-8581-1014-0200-0143-2000-0001 bądź w pokoju nr 21 (II piętro) w Urzędzie Gminy Będzino.
- Opłatę skarbową za ustanowienie Pełnomocnictwa w wysokości 17 zł dokonuje się gotówką w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie o/Będzino, bezgotówkowo na rachunek organu PBS O/BĘDZINO W BĘDZINIE NR: 09-8581-1014-0200-0143-2000-0001 bądź w pokoju nr 21 (II piętro) w Urzędzie Gminy Będzino.

Sposób i termin załatwienia sprawy
Zaświadczenie zostaje wydane w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku do Sekretariatu Urzędu Gminy.

Uwagi
Zwalnia się z opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki pożytku publicznego jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z ich nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach: nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, a także budownictwa mieszkaniowego.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 20.02.2019
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kwiatkowska
Dokument BIP z dnia: 20.02.2019
Dokument oglądany razy: 1 067
Wersja do druku