RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców - na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców - na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu
w dniu wyborów.

Z zaświadczeniem o prawie do głosowania wyborca może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania składa się Urzędzie Gminy Będzino (pokój Nr 8), najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 roku.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

Druk wniosku o wydanie zaświadczenia: pobierz

Druk upoważnienia: pobierz

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane będą do 11 maja 2019 r.

Informacje dodatkowe można uzyskać po numerem telefonu:

94 31-62-538Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 11.09.2019
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Kokłowska
Dokument BIP z dnia: 23.04.2015
Dokument oglądany razy: 2 774
Wersja do druku