RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści

Pomoc rodzinie – przemoc, uzależnienia i profilaktyka

POMOC RODZINIE – przemoc, uzależnienia i profilaktyka

  1. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BĘDZINIE

Posiedzenia Komisji odbywają się raz w miesiącu w siedzibie Urzędu Gminy Będzino, Sala konferencyjna, godz. 1300, tel. 94 3162 546, wg następującego harmonogramu:

Lp. 2019 Termin posiedzeń Komisji
1. Wrzesień 12.09.2019
2. Październik 17.10.2019
3. Listopad 14.11.2019
4. Grudzień 12.12.2019

Aktualny skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie:

1. SIEGIEDA HANNA - przewodniczący Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dobrzycy
2. JĘCEK DARIUSZ - zastępca Policjant
3. LECH GRAŻYNA - członek Emerytka
4. WOŹNICKI ALEKSANDER - członek Prezes OSP w Będzinie

Załączniki:
- Wniosek o podjęcie czynności zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego – plik do pobrania
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Będzino na 2019 r.: http://bip.bedzino.pl/userfiles/file/uchwaly/2018/2018_014_III.pdf

2. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Będzinie.
Czynny codziennie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, tel. 94 31 62 337, w godz. pracy Ośrodka

Zarządzenie nr 77/2019 z dnia 10 września 2019 r.

Harmonogram posiedzeń Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

Lp. 2019 Termin posiedzeń Zespołu
1 Marzec 27.03.2019
2 Czerwiec 10.06.2019
3 Wrzesień 16.09.2019
4 Grudzień 10.12.2019

Zadania:

• opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
• monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
• dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

3. Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem ZADZWOŃ
Telefon jest czynny przez całą dobę.

4. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Czynny w każdy wtorek tygodnia w godz. 14:00 do 18:00 – Dom Kultury, niski parter (obok rehabilitacji).

A) W Punkcie Konsultacyjnym przyjmuje terapeuta ds. uzależnień, Pani Elżbieta Karnicka. Konsultacje obejmują:
• poradnictwo rodzin
• problemy związane z uzależnieniami
B) Mityngi Grupy AA „TĘCZA” w Będzinie: odbywają się w każdy wtorek o godz.16:00 w Punkcie Konsultacyjnym.

Serdecznie zapraszamy!!!

5. NARKOTYKI , DOPALACZE
• Antynarkotykowy telefon zaufania: 801 199 990 czynny codziennie od 16 – 21(całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls)
• Bezpłatny telefon zaufania i serwis SMS dla dzieci i młodzieży w sprawach związanych z przemocą i uzależnieniami: 116 111, można dzwonić lub pisać. Czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. od 12:00 do 02:00
• Antynarkotykowa Poradnia Internetowa www.narkomania.org.pl
• Informacja o dopalaczach w ramach projektu „Dopalacze mogą CIĘ wypalić-poznaj fakty” www.dopalaczeinfo.pl
• Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym „Narkomania – gdzie szukać pomocy” dostępny na stronie internetowej www.kbpn.gov.pl
• Broszura dot. narkotyków w wersji elektronicznej na stronie www.kbpn.pl/wydawnictwa_on_line.htm
• Strona internetowa wspólnoty Anonimowych Narkomanów: www.anonimowinarkomani.orgOpublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 16.09.2019
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Dębiec
Dokument BIP z dnia: 22.03.2016
Dokument oglądany razy: 3 486
Wersja do druku