RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE 2019-2023

Sołectwa

 1. Barnin / Zagaje
 2. Będzinko
 3. Będzino
 4. Dobiesławiec
 5. Dobre
 6. Dobrzyca
 7. Kiszkowo
 8. Kładno
 9. Komory
 10. Łekno
 11. Łopienica / Łasin Koszaliński
 12. Mścice
 13. Popowo
 14. Skrzeszewo
 15. Słowienkowo
 16. Smolne
 17. Stoisław
 18. Strachomino
 19. Strzepowo
 20. Strzeżenice
 21. Śmiechów / Borkowice
 22. Tymień
 23. Uliszki
 24. Wierzchominko
 25. Wierzchomino

Zadania i obowiązki Sołtysa

1. Sołtys w okresie pełnienia funkcji korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
2. Do kompetencji Sołtysa należy:
 • zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej,
 • reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
 • podejmowanie działań organizatorsko - wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa,
 • prowadzenie całokształtu administracji i zarządu majątkiem sołectwa,
 • przewodniczenie Radzie Sołeckiej,
 • realizacja uchwał organów Gminy dotyczących sołectwa,
 • uczestniczenie w sesjach Rady Gminy z głosem doradczym,
 • informowanie mieszkańców sołectwa o wszystkich istotnych sprawach dla sołectwa.
2. Sołtys wykonuje czynności powierzone mu przepisami prawa oraz przez Wójta, zadania z zakresu administracji publicznej, w tym zwłaszcza inkaso należności finansowych na rzecz Gminy.
3. Przynajmniej raz w roku na zebraniu wiejskim Sołtys przedkłada mieszkańcom sołectwa informację ze swojej działalności oraz działalności Rady Sołeckiej.
 

Zadania Rady Sołeckiej

Wspomaganie Sołtysa w jego roli jako organu wykonawczego sołectwa, a w szczególności:
 • współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
 • podejmowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, ochrony przeciwpożarowej, organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, pomocy sąsiedzkiej,
 • podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa,
 • wspomaganie Sołtysa w organizowaniu wykonania uchwały zebrania wiejskiego,
 • współdziała z organizacjami społecznymi działającymi w sołectwie w celu wspólnej realizacji zadań.

SOŁECTWO BARNIN / ZAGAJE
Obejmuje miejscowości:
Barnin, Zagaje
Sołtys: Bereźnicki Grzegorz
tel.: +48 605 052 223
Rada Sołecka Sołectwa Barnin / Zagaje
1. Ewa Bereźnicka
2. Marcin Jasiński
3. Anna Naszydłowska
4. Katarzyna Rutkowska
5. Norbert Wyka

SOŁECTWO BĘDZINKO
Obejmuje miejscowości:
Będzinko
Sołtys: Marek Kalicki
tel.: +48 666 336 331
Rada Sołecka Sołectwa Będzinko
1. Mirosław Krupa
2. Katarzyna Kubicka
3. Małgorzata Kuczyńska
4. Andrzej Matuszewski

SOŁECTWO BĘDZINO
Obejmuje miejscowości:
Będzino
Sołtys: Konrad Przybylski
tel.: +48 882 424 675
Rada Sołecka Sołectwa Będzino
1. Grzegorz Golusiński
2. Ewa Gwizd
4. Elżbieta Koscijańska
5. Wioletta Mróz
6. Waldemar Snoch
7. Michał Przybylski
8. Anna Wieczorek


SOŁECTWO DOBIESŁAWIEC
Obejmuje miejscowości:
Barninek, Dobiesławiec, Podamirowo, Radomno
Sołtys: Borowik Czesława
tel.: +48 94 3165 328, +48 788 414 666
Rada Sołecka Sołectwa Dobiesławiec
1. Grzegorz Bączkowski
2. Andrzej Chomontek
3. Ryszard Domijan
4. Ewa Rosiak
5. Sylwester Grabowski
6. Dorota Witkowska
7. Krzysztof Wołkanowski


SOŁECTWO DOBRE
Obejmuje miejscowości:
Dobre, Dobre Małe, Świercz
Sołtys: Mariusz Zalewski
tel.: +48  692 624 070
Rada Sołecka Sołectwa Dobre
1. Dorota Malinowska
2. Damian Szostak
3. Wioleta Tkacz
4. Grzegorz Zalewski

SOŁECTWO DOBRZYCA
Obejmuje miejscowości:
Dobrzyca
Sołtys: Michał Szczur
tel.: 696 481 114
Rada Sołecka Sołectwa Dobrzyca
1. Anna Kondaszewska
2. Krzysztof Konarski
3. Dorota Kowalewska
4. Agnieszka Specyał
5. Agnieszka Szeląg
6. Magdalena Walczak
7. Radosław Wasiak
8. Szymon Wojtala


SOŁECTWO KISZKOWO
Obejmuje miejscowości:
Dworek, Kiszkowo
Sołtys: Monika Luty
tel.: +48 691 415 663
Rada Sołecka Sołectwa Kiszkowo
1. Tadeusz Bęben
2. Iwona Kwiecień
3. Alicja Mydło
4. Zbigniew Wilk
5. Jan Wypych


SOŁECTWO KŁADNO
Obejmuje miejscowości:
Kładno, Pleśna
Sołtys: Załóg Teresa
tel.: +48 94 3181 553, +48 785 929 513
Rada Sołecka Sołectwa Kładno
1. Stanisław Jankiewicz
2. Jolanta Sucharczuk
3. Ryszard Szamocki


SOŁECTWO KOMORY
Obejmuje miejscowości:
Komory
Sołtys: Kanas Tadeusz
tel.: +48 94 3162 449, +48 660 611 888
Rada Sołecka Sołectwa Komory
1. Hanna Kujath
2. Michał Szczęśniak
3. Krzysztof Solecki
4. Anna Włodyka
5. Jarosław Włodyka


SOŁECTWO ŁEKNO
Obejmuje miejscowości:
Kazimierz Pomorski, Łekno, Mączno
Sołtys: Bączkowska Weronika
tel.: +48 509 955 263
Rada Sołecka Sołectwa Łekno
1. Dawid Bagrowski
2. Krzysztof Kuczyński
3. Katarzyna Nowak
4. Marian Nowak
5. Agnieszka Świątek
6. Mirosław Wałecki
7. Olga Wojciechowska
8. Tadeusz Wyka


SOŁECTWO ŁOPIENICA/ŁASIN KOSZALIŃSKI
Obejmuje miejscowości:
Łopienica, Łasin Koszaliński, Wiciąże Pierwsze
Sołtys: Stasiłowska Bożena
tel.: +48 607 178 706
Rada Sołecka Sołectwa Łopienica/Łasin Koszaliński
1. Agnieszka Górnowska
2. Edyta Górnowska
3. Sebastian Jędrych


SOŁECTWO MŚCICE
Obejmuje miejscowości:
Łubniki, Mścice, Przybyradz
Sołtys: Antkiewicz Aniela
tel.: +48 94 3165 195, +48 509 250 920
Rada Sołecka Sołectwa Mścice
1. Leonarda Czopko
2. Elżbieta Frankowska
3. Celina Jurczak
4. Tomasz Kelm
5. Andrzej Krawiec
6. Andrzej Nożykowski
7. Lucyna Parol
8. Kazimiera Rama
9. Paweł Sutowski
10. Maria Szelest
11. Krystyna Żyła


SOŁECTWO POPOWO
Obejmuje miejscowości:
Pakosław, Popowo, Ziębrze
Sołtys: Rzepka Elżbieta
tel.: +48 94 3162 384, +48 516 109 504
Rada Sołecka Sołectwa Popowo
1. Grzegorz Kuster
2. Tadeusz Majchrzak
3. Marci Seweryn
4. Dorota Wróbel

 

SOŁECTWO SKRZESZEWO
Obejmuje miejscowości:
Skrzeszewo
Sołtys: Kołpacka Wioletta
tel.: +48 94 3162 127, +48 881 450 455
Rada Sołecka Sołectwa Skrzeszewo
1. Tomasz Andrzejewski
2. Joanna Kołpacka
3. Mirosław Sywanicz


SOŁECTWO SŁOWIENKOWO
Obejmuje miejscowości:
Słowienkowo
Sołtys: Garbalska Anna
tel.: +48 94 3435 039, +48 785 189 069
Rada Sołecka Sołectwa Słowienkowo
1. Emilia Ceran
2. Andrzej Łazuka
3. Tadeusz Stańczak

 

SOŁECTWO SMOLNE
Obejmuje miejscowości:
Smolne, Podbórz
Sołtys: Sylwester Specyał
tel.: +48 606 638 984
Rada Sołecka Sołectwa Smolne
1. Michał Hawrylak
2. Katarzyna Skalmanowska
3. Kazimierz Włoch
4. Waldemar Wiśniak

 

SOŁECTWO STOISŁAW
Obejmuje miejscowości:
Stoisław
Sołtys: Eugenia Imbiorowska
tel.: +48 517 947 430
Rada Sołecka Sołectwa Stoisław
1. Jan Kasprzyk
2. Elżbieta Kucińska
3. Zofia Marszałek
4. Zofia Romanowska
5. Marcin Śliwiński
6. Danuta Wieczorek


SOŁECTWO STRACHOMINO
Obejmuje miejscowości:
Strachomino
Sołtys: Renata Łuczak
tel.: +48 511 337 359
Rada Sołecka Sołectwa Strachomino
1. Krzysztof Gołuchowski
2. Małgorzata Hałuszka
3. Irena Honczar
4. Jacek Sobieraj
5. Mateusz Śmiechowski


SOŁECTWO STRZEPOWO
Obejmuje miejscowości:
Strzepowo
Sołtys: Nowaczyk Agnieszka
tel.: +48 698 865 923, e-mail: agnieszka.nowaczyk [at] interia.pl
Rada Sołecka Sołectwa Strzepowo
1. Renata Białecka
2. Agnieszka Gołuchowska
3. Edyta Gołuchowska
4. Ewa Hoffmann
5. Katarzyna Kamińska
6. Kamil Koziróg


SOŁECTWO STRZEŻENICE
Obejmuje miejscowości:
Strzeżenice
Sołtys: Żakowska-Węgielnik Krystyna
tel.: +48 512 338 276
Rada Sołecka Sołectwa Strzeżenice
1. Jadwiga Mackiewicz
2. Sylwester Mackiewicz
3. Zdzisław Picheta
3. Anna Rakowska
4. Paweł Szajner


SOŁECTWO ŚMIECHÓW/BORKOWICE
Obejmuje miejscowości:
Borkowice, Miłogoszcz, Śmiechów
Sołtys: Kupisz Józef
tel.: +48 781 341 787
Rada Sołecka Sołectwa Śmiechów/Borkowice
1. Łukasz Dzwonkiewicz
2. Marta Grudzień
3. Beata Jaśkiewicz
4. Jan Lenarcik
5. Krystyna Ordecha
6. Teresa Wółyniec

SOŁECTWO TYMIEŃ
Obejmuje miejscowości:
Tymień
Sołtys: Franciszek Adamiuk
tel.: +48 608 685 119
Rada Sołecka Sołectwa Tymień
1. Marek Grudzień
2. Barbara Janowska
3. Irena Malarewicz
4. Elżbieta Tatrynowicz-Dłutek

SOŁECTWO ULISZKI
Obejmuje miejscowości:
Uliszki
Sołtys: Teresa Turkacz
tel.: +48 572 983 861
Rada Sołecka Sołectwa Uliszki
1. Kazimiera Kober
2. Urszula Kober
3. Bronisław Nowak


SOŁECTWO WIERZCHOMINKO
Obejmuje miejscowości:
Wierzchominko
Sołtys: Terelak Bogdan
tel.: +48 94 3181 004, +48 795 742 692
Rada Sołecka Sołectwa Wierzchominko
1. Marzena Jaśkiewicz
2. Jan Małyska
3. Ewa Terelak


SOŁECTWO WIERZCHOMINO
Obejmuje miejscowości:
Wierzchomino
Sołtys: Drawc Anna
tel.: +48 664 196 222
Rada Sołecka Sołectwa Wierzchomino
1. Donata Jaśkiewicz
2. Genowefa Kwiatkowska
3. Agnieszka Łukszan
4. Marta Naworska
5. Teresa Woltmann

 


 Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 10.02.2020
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz Jaroniewski
Dokument BIP z dnia: 27.02.2012
Dokument oglądany razy: 9 767
Wersja do druku