RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

OA.ZP.2710.8.2014 (250780-2014) - Budowa infrastruktury melioracyjnej - obręb Mścice, Gmina Będzino.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia: 28.07.2014 13:28
Termin składania ofert: 12.08.2014 10:00
Status: rozstrzygnięty

Organizator: Gmina Będzino
Nr sprawy: OA.ZP.2710.8.2014
Osoba upoważniona do kontaktów:

sprawy przedmiotu zamówienia: Lech Przełuski; tel. 943 162 535

sprawy procedury przetargowej: Małgorzata Kozłowska - Pióro;  500 166 265

Pliki do pobrania:

2014-09-02 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;
2014-08-25 - Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty;
2014-07-28 - Ogłoszenie o zamówieniu;
2014-07-28 - SIWZ;
2014-07-28 - Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
2014-07-28 - Harmonogram Rzeczowo – Finansowy – Załącznik nr 1A;
2014-07-28 - Oświadczenia Wykonawcy i wymagane wykazy – Załączniki nr 2A, 2B, 2C, 6, 7, 8;
2014-07-28 - Wzór umowy – Załącznik nr 12;
2014-07-28 - Dokumentacja projektowa – Załącznik A;
2014-07-28 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Załącznik B;
2014-07-28 - Przedmiary – Załącznik C.

Opublikował: Michał Kołecki
Publikacja dnia: 28.07.2014 12:12
Dokument oglądany razy: 844
Podlega Ustawie