RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

OA.ZP_2710.9.2014 (309478 - 2014) - Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Będzino - budynek socjalny, zaplecze do obsługi zespołu sportowego, zlokalizowany w miejscowości Będzino (zad nr 1) oraz zagos. boiska sportowego w Będzini

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia: 17.09.2014 14:40
Nazwa ogłoszenia: "Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Będzino – budynek socjalny, zaplecze do obsługi zespołu sportowego, zlokalizowany w miejscowości Będzino (zadanie nr 1) oraz zagospodarowanie boiska sportowego w Będzinie (zadanie nr 2)"
Termin składania ofert: 02.10.2014 10:00
Status: rozstrzygnięty

Organizator: Gmina Będzino
Nr sprawy: OA.ZP.2710.9.2014
Osoba upoważniona do kontaktów:

sprawy przedmiotu zamówienia: Sylwia Halama; tel. 943 162 547

sprawy procedury przetargowej: Beata Krasowska;  943 162 534

Pliki do pobrania:

2014-10-16 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2014-10-07 - Informacja o wyborze oferty (Zadanie nr 1)

2014-10-06 - Informacja o wyborze oferty (Zadanie nr 2)

2014-09-30 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - informacja dotycząca finansowania projektu ze  środków UE (Zadanie nr 1)

2014-09-30 - Formularz ofertowy - Załącznik nr 1;

2014-09-17 - Ogłoszenie o zamówieniu;
2014-09-17 - SIWZ;
2014-09-17 - formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
2014-09-17 - zestawienie rzeczowo-finansowe dla zadania nr 1;
2014-09-17 - formularz cenowy dla zadania nr 2;
2014-09-17 - Oświadczenia Wykonawcy i wymagane wykazy – Załączniki nr 2, 2A, 3, 4, 5, 6;
2014-09-17 - Projekt umowy dla zadania nr 1;
2014-09-17 - Projekt umowy dla zadania nr 2;

Zadanie nr 1 budynek socjalny – zaplecze do obsługi zespołu sportowego:

2014-09-17 - Projekt zagospodarowania terenu;
2014-09-17 - Projekt przyłączy i instalacji wod.-kan;
2014-09-17 - Zalicznikowa instalacja elektryczna;
2014-09-17 - Architektura i konstrukcja;
2014-09-17 - Wewnętrzna instalacja elektryczna;
2014-09-17 - Wenętrzna instalacja wod.-kan.;
2014-09-17 - BIOZ;
2014-09-17 - Przedmiary;
2014-09-17 - STWIOR;

Zadanie nr 2 zagospodarowanie boiska sportowego w Będzinie:

2014-09-17 - STWIOR;
2014-09-17 - Charakterystyka;
2014-09-17 - Przedmiar;
2014-09-17 - Opis techniczny;
2014-09-17 - Rysunki: A1, A1a, Z1.

Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 17.09.2014 14:40
Dokument oglądany razy: 1035
Podlega Ustawie