RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

OA.ZP2710.14.2014 (347166) - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dobre i Stoisław

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia: 17.10.2014 14:39
Nazwa ogłoszenia: "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dobre i Stoisław".
Termin składania ofert: 07.11.2014 10:00
Status: rozstrzygniety

Organizator: Gmina Będzino
Nr sprawy: OA.ZP.2710.14.2014
Osoba upoważniona do kontaktów:

sprawy przedmiotu zamówienia: Andrzej Nowak; tel. 943 162 303, 600 883 715

sprawy procedury przetargowej: Małgorzata Kozłowska-Pióro;  tel. 500 166 265

Pliki do pobrania:

2014-11-27 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;
2014-11-20 - Zawiadomienie o wyborze oferty;
2014-11-03 - Harmonogram Rzeczowo Finansowy Załącznik Nr 1A do SIWZ (PDF);
2014-11-03 - Harmonogram Rzeczowo Finansowy Załącznik Nr 1A do SIWZ (DOC);
2014-11-03 - Załącznik Nr 12 do SIWZ (PDF);
2014-11-03 - Załącznik Nr 12 do SIWZ (DOC);
2014-11-03 - Załącznik Nr 6 do SIWZ zmodyfikowany (PDF);
2014-11-03 - Załącznik Nr 6 do SIWZ zmodyfikowany (DOC);
2014-11-03 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 1 do SIWZ (PDF);
2014-11-03 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 1 do SIWZ (DOC);
2014-11-03 - Rysunki wymienione w odpowiedziach na pytania;
2014-11-03 - Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ;
2014-11-03 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
2014-10-31 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
2014-10-31 - Informacja Nr 2;
2014-10-30 - Informacja;
2014-10-28 - Projekt Budowlany lini kablowych zalicznikowych do przepompowni ścieków PR, P1, P2, P3, w m. Dobre i P4, P5 w m. Stoisław gmina Będzino;
2014-10-17 - Ogłoszenie o zamówieniu;
2014-10-17 - SIWZ;
2014-10-17 - Dokumentacja projektowa - Załącznik A;
2014-10-17 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  - Załącznik B;
2014-10-17 - Przedmiar budowlany - Załącznik C;
2014-10-20 - Umowa - Załącznik nr 11 (Dodano ponownie);
2014-10-17 - Umowa - Załącznik nr 11;
2014-10-17 - Harmonogram rzeczowo-fiansowy - Załącznik Nr 1A;
2014-10-17 - Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1;
2014-10-17 - Oświadczenia wykonawcy - Załączniki Nr 2A, 2B, 2C, 8 (WERSJA PDF);
2014-10-30 - Oświadczenia wykonawcy - Załączniki Nr 2A, 2B, 2C, 8 (WERSJA DOCX);
2014-10-17 - Wymagane wykazy - Załączniki Nr 6 i 7 (WERSJA PDF) ;
2014-10-30 - Wymagane wykazy - Załączniki Nr 6 i 7 (WERSJA DOCX);

Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 17.10.2014 14:39
Dokument oglądany razy: 2040
Podlega Ustawie