RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

OA.ZP.2710.1.2015.BK - Przebudowa i remont dróg powiatowych Nr 3327Z (Rusowo) granica powiatu-Strzepowo-Dobrzyca oraz nr 3341Z Strachomino- granica powiatu (Skoczów)

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia: 23.02.2015 13:30
Nazwa ogłoszenia: "Przebudowa i remont dróg powiatowych Nr 3327Z (Rusowo) granica powiatu-Strzepowo-Dobrzyca oraz nr 3341Z Strachomino- granica powiatu (Skoczów)"
Termin składania ofert: 10.03.2015 10:00
Status: rozstrzygnięty

Organizator: Gmina Będzino
Nr sprawy: OA.ZP.2710.1.2015
Osoba upoważniona do kontaktów:

sprawy przedmiotu zamówienia: Lech Przełuski; tel. 943 162 535

sprawy procedury przetargowej: Beata Krasowska;  943 162 534

Pliki do pobrania:

2015-04-02 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2015-03-24 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015-03-05 - Odpowiedź nr 4

2015-03-05 - Odpowiedź nr 3 i modyfikacja nr 1

2015-03-05 - Dokumentacja geologiczna

2015-03-04 - Odpowiedź na zapytanie nr 2

2015-02-27 - Odpowiedź na zapytanie nr 1

2015-02-23 - Ogłoszenie o zamówieniu nr 39652-2015;
2015-02-23 - SIWZ;
2015-02-23 - formularz ofertowy; (Wersja DOC)
2015-02-23 - Oświadczenia Wykonawcy i wymagane wykazy – Załączniki nr 2, 2A, 4, 4A, 5, 6, 8; (Wersja DOC)
2015-02-23 - Projekt umowy;
2015-02-23 - Projekt budowlany z rysunkami;
2015-02-23 - Projekt organizacji ruchu;
2015-02-23 - Przedmiar;
2015-02-23 - STWIOR;
2015-02-24 - Doświadczenie zawodowe Zał nr 3;

Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 23.02.2015 13:15
Dokument oglądany razy: 1222
Podlega Ustawie