RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

OA-ZP.2710.4.2015 - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 PLN

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia: 17.08.2015 13:58
Termin składania ofert: 03.09.2015 10:00
Status: w toku

Organizator: Gmina Będzino
Nr sprawy: OA-ZP.2710.4.2015
Osoba upoważniona do kontaktów:

sprawy przedmiotu zamówienia: Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy; tel. 943 162 549

sprawy procedury przetargowej: Beata Krasowska- tel. 943 162 534

Pliki do pobrania:

2015-09-08 - Informacja o wyborze oferty

2015-08-31 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2015-08-31 - Zapytania i odpowiedzi 4 + Modyfikacja SIWZ nr 2

2015-08-27 - Uchwała Nr LXXXVIII.308.Z.2015 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia opinii przedłożonej przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budzetu oraz WPF Gminy Będzino za pierwsze półrocze 2015 roku.

2015-08-26 - Zapytania i odpowiedzi 3

2015-08-26 - Zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego

2015-08-26 - Zapytania i odpowiedzi 2

2015-08-21 - Zapytania i odpowiedzi + modyfikacja SIWZ nr 1

2015-08-21 - Zarządzenie Nr 105 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok, Zarządzenie Nr 110 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.

2015-08-17 - Ogłoszenie NR 210536-2015

2015-08-17 - SIWZ
2015-08-17 - Załącznik Nr 1 A (PDF, EXCEL)
2015-08-17 - Druk oferty
2015-08-17 - Oświadczenia
2015-08-17 - Uchwała nr IX/58/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu.
2015-10-17 - Uchwała Nr LXXXI.293.Z.2015 z dnia 03 sierpnia 2015 roku w sprawie: wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Będzino na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu.


2015-08-17 - decyzje o numerach NIP i REGON.

Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 17.08.2015 13:58
Dokument oglądany razy: 657
Podlega Ustawie