RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 13 lat z rodzin dotkniętych problemem uzależnień, zamieszkałych na terenie Gminy Będzino.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Będzino serdecznie dziękuje za złożenie ofert do zapytania ofertowego z dnia 15 marca 2016 roku. Jednocześnie informujemy, że prowadzone w trybie zapytania ofertowego postępowanie o udzielenie zamówienia - zorganizowania kolonii letnich dla dzieci i młodzieży w wieku 8-13 lat z terenu Gminy Będzino – zostało zakończone z dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej, którą przedstawiła firma- ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTW KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ, ul. Garncarska 5, 70-377 Szczecin za cenę 720 złotych/ osobodzień.


Komisja oceniająca oferty

Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 15.03.2016 14:28
Dokument oglądany razy: 702
Nie podlega Ustawie