RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

OA-ZP.2710.2.2016 (303110 - 2016) - Utworzenie Żłobka Samorządowego poprzez rozbudowę budynku przedszkola Samorządowego w miejscowości Mścice

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

303110 - 2016 - "Utworzenie Żłobka Samorządowego poprzez rozbudowę budynku przedszkola Samorządowego w miejscowości Mścice”

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia: 26.08.2016
Termin składania ofert: 12.09.2016 10:00
Status: zakończony

Organizator: Gmina Będzino
Nr sprawy: OA-ZP.2710.2.2016
Osoba upoważniona do kontaktów:

sprawy przedmiotu zamówienia: Anna Trzcionka; tel. 943 162 533

sprawy procedury przetargowej: Beata Krasowska; tel. 943 162 534

Pliki do pobrania:

2016-10-03 - Informacja o wyborze oferty

2016-09-12 - Informacja po otwarciu ofert

2016-08-26 - Ogłoszenie Nr 303110 - 2016

2016-08-26 - SIWZ

2016-08-26 - Druk oferta

2016-08-26 - Oświadczenie wykonawcy - warunki spełnienia udziału w postępowaniu

2016-08-26 - Oświadczenie wykonawcy - przesłanki dotyczące wykluczenia z postępowania

2016-08-26 - Umowa

2016-08-26 - Załącznik nr 1 do Umowy

2016-08-26 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

2016-08-26 - Dokumentacja projektowa:

- architektura i konstrukcja,

- instalacje elektryczne,

- instalacje sanitarne,

- technologia,

- zagospodarowanie terenu,

- charakterystyka energetyczna,

- ekspertyza,

2016-08-26 - Przedmiary robót

Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 26.08.2016 14:47
Dokument oglądany razy: 499
Podlega Ustawie