RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.03.2018 21:25, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: 2018-06-08 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczy cz. 4

OA-ZP.2710.1.2018 (537681-N-2018) - Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy - z podziałem na 5 części

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Utworzenie stref rekreacji w Mścicach , Będzinie , Dobrzycy - z podziałem na 5 części

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia: 28.03.2018 r.
Termin składania ofert: 16.04.2018 10:00
Status: w toku

Organizator: Gmina Będzino
Nr sprawy: OA-ZP.2710.1.2018
Osoba upoważniona do kontaktów:

sprawy przedmiotu zamówienia: Urszula Bakalarz; tel. 943 162 533

sprawy procedury przetargowej: Beata Krasowska; tel. 943 162 534

Pliki do pobrania:

2018-05-17- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500109597-N-2018 z dnia 17-05-2018 r. (dotyczy części nr 3 i części nr 4)

2018-05-08 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500099471-N-2018 z dnia 08-05-2018 r. o unieważnieniu postępowania w części nr 1, części nr 2 i części nr 5

2018-05-07 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania w części nr 2 - Utworzenie strefy rekreacji w Mścicach - siłownia terenowa

2018-05-07 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 3: Utworzenie strefy rekreacji w Będzinie.

2018-05-02 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 4: Utworzenie strefy rekreacji w Dobrzycy - plac zabaw i strefa edukacyjna.

2018-04-20 - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w Częściach nr 1 i nr 5 zamówienia

2018-04-16 - Informacja po otwarciu ofert

2018-04-05 - Przedmiar robót dla Będzina

2018-04- 05 - STWiOR dla strefy rekreacji w Będzinie

2018-04-05 - Tabele elementów szt. 5

2018-04-05 - Formularz oferty

2018-04-05 - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach: Załacznik 1A, Załacznik 1C

2018-04-05 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 50007373578-N-2018 z dnia 05.04.2018r.

2018-04-05 - Modyfikacja Nr 1

2018-03-28 - Ogłoszenie NR 537681-N-2018 z dnia 28.03.2018 r.

2018-03-28 - SIWZ

2018-03-28 - Formularz ofertowy + tabele elementów

2018-03-28 - Oświadczenia - Zał nr 3 i 4

2018-03-28 - Oświadczenie o grupie kapitałowej - Zał nr 6

2018-03-28 - Umowa - Zał nr 5

2018-03-28 - Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1A, nr 1B, nr 1C, nr 1D, nr 1E

2018-03-28 - Zobowiązanie dotyczące podmiotów trzecich

2018-03-28 - PZT rys. - Z1 dla części nr 4 i 5 Dobrzyca

2018-03-28 - Przedmiary: Będzino, Mścice (teren), Mścice (siłownia), Dobrzyca (bieżnie), Dobrzyca (strefy rekreacji)

2018-03-28 - STWiOR

2018-03-28 - Projekty zagospodarowania terenu

Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 28.03.2018 21:25
Dokument oglądany razy: 373
Podlega Ustawie