RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

OA-ZP.2710.3.2018 - 566834-N-2018 - Utworzenie stref rekreacji w Mścicach i Dobrzycy - z podziałem na 3 części

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

"Utworzenie stref rekreacji w Mścicach i Dobrzycy - z podziałem na 3 części"

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia: 01.06.2018 r.
Termin składania ofert: 18.06.2018 10:00
Status: rozstrzygnięty

Organizator: Gmina Będzino
Nr sprawy: OA-ZP.2710.3.2018
Osoba upoważniona do kontaktów:

sprawy przedmiotu zamówienia: Urszula Bakalarz; tel. 943 162 533

sprawy procedury przetargowej: Beata Krasowska; tel. 943 162 534

Pliki do pobrania:

2018-06-27 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500147069-N-2018 z dn. 27.06.2018

2018-06-21 - Informacja o wyborze oferty (w części nr 2 Utworzenie strefy rekreacji
w Mścicach - zagospodarowanie terenu)

2018-06-21 - Informacja o unieważnieniu postępowania (w części nr 1 i części nr 3 zadania pn. Utworzenie strefy rekreacji w Mścicach i Dobrzycy)

2018-06-18 - Informacja po otwarciu ofert

2018-06-01 - Ogłoszenie NR 566834-N-2018 z dnia 01.06.2018 r.

2018-06-01 - SIWZ

2018-06-01 - Formularz ofertowy + tabele elementów (Załącznik nr 2A, 2B, 2C)

2018-06-01 - Oświadczenie - Zał nr 3

2018-06-01 - Oświadczenie o grupie kapitałowej - Zał nr 5

2018-06-01 - Umowa - Zał nr 4

2018-06-01 - Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1A, nr 1B, nr 1C,

2018-06-01 - PZT rys. - Mścice (z wyłączeniem siłowni terenowej)

2018-06-01 - PZT rys. - Dobrzyca (dla części nr 3 - dotyczy tylko bieżni sprinterskiej oraz bieżni do skoku w dal)

2018-06-01 - Przedmiary: Mścice (altany), Mścice (zagospodarowanie terenu), Dobrzyca (bieżnie),

2018-06-01 - STWiOR Mścice

2018-06-01 - STWiOR Dobrzyca (dla części nr 3 - dotyczy tylko bieżni sprinterskiej oraz bieżni do skoku w dal)

Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 01.06.2018 14:08
Dokument oglądany razy: 495
Podlega Ustawie