RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

OA-ZP.2710.4.2018 - 578347-N-2018 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Będzinko

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia: 25.06.2018 r.
Termin składania ofert: 12.07.2018 10:00
Status: rozstrzygnięty

Organizator: Gmina Będzino
Nr sprawy: OA-ZP.2710.4.2018
Osoba upoważniona do kontaktów:

sprawy przedmiotu zamówienia: Urszula Bakalarz; tel. 943 162 533

sprawy procedury przetargowej: Beata Krasowska; tel. 943 162 534

Pliki do pobrania:

2018-08-06 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2018-07-26 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-07-12 - Informacja po otwarciu ofert

2018-07-02 - Formularz ofertowy + tabele elementów - zał. 2a - po modyfikacji

2018-07-02 - Modyfikacja nr 1

2018-07-02 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500151865-N-2018 z 02.07.2018

2018-06-25 - Ogłoszenie nr 578347-N-2018 z dnia 25.06.2018 r.

2018-06-25 - SIWZ

2018-06-25 - Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1a

2018-06-25 - Formularz ofertowy + tabele elementów - zał. 2a

2018-06-25 - Oświadczenia - zał. 3 i 4

2018-06-25 - Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. 6

2018-06-25 - Umowa - zał. 5

2018-06-25 - Zobowiązanie dot. podmiotów trzecich

2018-06-25 - Przedmiar robót

2018-06-25 - Dokumentacja projektowa

2018-06-25 - STWiOR

Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 25.06.2018 14:30
Dokument oglądany razy: 502
Podlega Ustawie