RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

OA-ZP.2710.5.2018 - (583372-N-2018) - Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice – Śmiechów – Kładno – Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 – etap I: przebudowa drogi Bor

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice – Śmiechów – Kładno – Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 – etap I: przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia: 04.07.2018 r.
Termin składania ofert: 25.07.2018 10:00
Status: unieważniony

Organizator: Gmina Będzino
Nr sprawy: OA-ZP.2710.5.2018
Osoba upoważniona do kontaktów:

sprawy przedmiotu zamówienia: Urszula Bakalarz; tel. 943 162 533

sprawy procedury przetargowej: Beata Krasowska; tel. 943 162 534

Pliki do pobrania:

2018-08-07 - Ogłoszenie nr 500187883-N-2018 z dnia 07-08-2018 r.- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – unieważnieniu postępowania

2018-08-02 - Informacja o unieważnieniu postępowania

2018-07-25 - Informacja po otwarciu ofert

2018-07-19 - Zapytania i odpowiedzi nr 3

2018-07-17 - Zapytania i odpowiedzi nr 2 + MODYFIKACJA SIWZ nr 3

2018-07-17 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500166652-N-2018 z dnia 17.07.2018 r.

2018-07-17 - Modyfikacja nr 2

2018-07-17 - Uzupełnienie dokumentacji projektowej po modyfikacji nr 2

2018-07-12 - Zapytania i Odpowiedzi nr 1

2018-07-12 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500163264-N-2018 z dnia 12-07-2018 r.

2018-07-12 - Oświadczenia zał nr 3 i (4 - po modyfikacji)      

2018-07-12 - Modyfikacja nr 1

Załącznik do modyfikacji: Dokumentacja projektowa - uzupełniona o brakujące rysunki:

- Branża drogowa – przekroje konstrukcyjne, przekroje poprzeczne oraz profile podłużne

- Branża elektryczna – schematy ideowe

- Branża kolejowa – przekroje normalne

- Branża sanitarna – profile podłużne, schematy urządzeń oraz wpustów

2018-07-04 - Ogłoszenie nr 583372-N-2018 z dnia 04.07.2018 r.

2018-07-04 - SIWZ

2018-07-04 - Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1a

2018-07-04 - Formularz ofertowy + tabele elementów - zał. 1      

2018-07-04 - Oświadczenia - zał. 3 i 4

2018-07-04 - Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. 6    

2018-07-04 - Umowa - zał. 5

2018-07-04 - Zobowiązanie dot. podmiotów trzecich   

2018-07-04 - Przedmiar robót

2018-07-04 - Dokumentacja projektowa

2018-07-04 - STWiOR

2018-07-04 - Projekt stałej organizacji ruchu

Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 04.07.2018 14:49
Dokument oglądany razy: 730
Podlega Ustawie