RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

OA-ZP.2710.8.2018 - 643281-N-2018 - Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice – Śmiechów – Kładno – Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 – etap I: przebudowa drogi Borko

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice – Śmiechów – Kładno – Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 – etap I: przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia: 31.10.2018 r.
Termin składania ofert: 20.11.2018 10:00 (ZMIANA TERMINU)
Status: unieważniony

Organizator: Gmina Będzino
Nr sprawy: OA-ZP.2710.8.2018
Osoba upoważniona do kontaktów:

sprawy przedmiotu zamówienia: Urszula Bakalarz; tel. 943 162 533

sprawy procedury przetargowej: Beata Krasowska; tel. 943 162 534

Pliki do pobrania:

2018-12-05 - Ogłoszenie nr 500291095-N-2018 z dnia 05-12-2018 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - unieważnieniu postępowania

2018-12-03 - Informacja o unieważnieniu postępowania

2018-11-20 - Informacja po otwarciu ofert

2018-11-15 - Modyfikacja SIWZ Nr 3

2018-11-14 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500271403-N-2018 z dnia 14-11-2018 r.

2018-11-14 - Zapytania i odpowiedzi nr 2 + Modyfikacja SIWZ nr 2

2018-11-09 - Zapytania i odpowiedzi nr 1 + Modyfikacja SIWZ nr 1

2018-10-31 - Ogłoszenie nr 643281-N-2018 z dnia 31.10.2018 r.

2018-10-31 - SIWZ

2018-10-31 - Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1a

2018-10-31 - Formularz ofertowy + tabele elementów - zał. 1

2018-11-08 - Oświadczenia zał. nr 3 i 4    

2018-10-31 - Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. 6    

2018-10-31 - Umowa - zał. 5

2018-10-31 - Zobowiązanie dot. podmiotów trzecich   

2018-11-02 - Aktualny przedmiar

2018-10-31 - Przedmiar robót

2018-10-31 - Wyjaśnienia / Uwagi

2018-10-31 - Dokumentacja projektowa

2018-10-31 - STWiOR

2018-10-31 - Projekt stałej organizacji ruchu

Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 31.10.2018 14:22
Dokument oglądany razy: 735
Podlega Ustawie