RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

UAN.042.4.2.2019 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice –Śmiechów –Kładno –Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 – etap

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Nazwa zadania: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice –Śmiechów –Kładno –Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 – etap I: przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów. Etap IA."
Typ ogłoszenia: zapytanie ofertowe z ogłoszeniem nie podlegające Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia: 22.05.2019r.
Termin składania ofert: 30.05.2019 r. godz. 10:00
Organizator: Gmina Będzino
Nr sprawy: UAN.042.4.2.2019
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Maśliński; tel. 943 162 533
Pliki do pobrania:

2019-06-28 - Aneks do protokołu z wyboru oferty

2019-06-28- Protokół z wybory oferty

2019-05-31 - Zbiorcze zestawienie ofert

2019-05-22 - Zapytanie ofertowe

2019-05-22 - Zal. nr 1 - Formularz ofertowy

2019-05-22 - Zal. nr 2 - Wzór umowy

2019-05-22 - Zal. nr 3 - Formularz wykazu osób

2019-05-22 - Zal. nr 4 - Klauzula informacyjna

Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 22.05.2019 14:36
Dokument oglądany razy: 310
Nie podlega Ustawie