RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

ZP.271.4.2019 - 566196-N-2019 - Przebudowa dróg gminnych osiedlowych w m. Mścice

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia: 28.06.2019 r.
Termin składania ofert: 17.07.2019 10:00
Status: w toku

Organizator: Gmina Będzino
Nr sprawy: ZP.271.4.2019
Osoba upoważniona do kontaktów:

sprawy przedmiotu zamówienia: Marek Maśliński; tel. 943 162 533

Pliki do pobrania:

2019-08-01 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510160659-N-2019 z dnia 01-08-2019 r.

2019-07-25 - Informacja o wyborze oferty

2019-07-17 - Informacja po otwarciu ofert

2019-07-12 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540143391-N-2019 z dnia 12-07-2019 r. – zmiana terminu składania ofert na dzień 17.07.2019 r.

2019-07-12 - Uzupełnienie nr 2 do Zapytań i odpowiedzi nr 1 + Modyfikacja nr 2

2019-07-12 - Uzgodnienia GDDKiA wraz z załącznikiem

2019-07-10 - Uzupełnienie do zapytań i odpowiedzi nr 1

2019-07-10 - Zapytania i odpowiedzi nr 1

2019-07-05 - Modyfikacja nr 1

2019-06-28 - Ogłoszenie nr 566196-N-2019 z dnia 28-06-2019 r.

2019-06-28 - SIWZ

2019-06-28 - Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1

2019-06-28 - Załącznik graficzny do OPZ

2019-06-28 - Formularz ofertowy zał. nr 2, tabela elementów zał. nr 2A

2019-06-28 - Oświadczenia - zał. 3 i 4

2019-06-28 - Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. 6

2019-06-28 - Umowa - zał. 5

2019-06-28 - Przedmiar robót

2019-06-28 - Projekt budowlany

2019-06-28 - Rysunki zamienne do projektu budowlanego

2019-06-28 - STWiOR: branża elektryczna, robót budowlanych,  remontowych

2019-06-28 - Zobowiązanie dot. podmiotów trzecich

Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 28.06.2019 13:29
Dokument oglądany razy: 689
Podlega Ustawie