RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

ZP.2710.7.2019 - 597300-N-2019 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchominko

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchominko

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia: 13.09.2019 r.
Termin składania ofert: 30.09.2019 10:00
Status: rozstrzygniety

Organizator: Gmina Będzino
Nr sprawy: ZP.2710.7.2019
Osoba upoważniona do kontaktów:

sprawy przedmiotu zamówienia: Marek Maśliński; tel. 943 162 533

sprawy procedury przetargowej: Beata Krasowska; tel. 943 162 534

Pliki do pobrania:

2019-10-04 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-09-30 - Informacja po otwarciu ofert

2019-09-26 - Modyfikacja nr 1

2019-09-26 - Tabela elementów

2019-09-13 - Ogłoszenie 597300-N-2019 z dnia 13.09.2019 r.

2019-09-13 - Formularz ofertowy + Tabele elementów (Załącznik nr 2A)

2019-09-13 - Oświadczenia zał. Nr 3 i 4

2019-09-13 - Oświadczenie o grupie kapitałowej Zał. nr 6

2019-09-13 - Umowa zał. nr 5

2019-09-13 - OPIS Przedmiotu zamówienia – zał. nr 1

2019-09-13 - Zobowiązanie dot. podmiotów trzecich

2019-09-13 - SIWZ

2019-09-13 - Przedmiar robót

2019-09-13 - Dokumentacja projektowa + STWiOR

Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 13.09.2019 13:57
Dokument oglądany razy: 239
Podlega Ustawie