RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

OA.ZP.2710.7.2013 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Będzino

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia: 07.06.2013 15:16
Termin składania ofert: 21.06.2013 10:00
Status: rozstrzygnięty

Organizator: Gmina Będzino
Nr sprawy: OA.ZP.2710.7.2013
Osoba upoważniona do kontaktów:

sprawy formalne: Beata Krasowska - Zamówienia Publiczne; tel. 943 162 534

sprawy techniczne: Henryk Lubocki - Zastępca Wójta Gminy Będzino; tel. 943 162 530

Pliki do pobrania:

2013-06-26 - Informacja o wyborze oferty

2013-06-13 - Odpowiedź na zapytanie nr 3

2013-06-13 - Modyfikacja Nr 2

2013-06-13 - Odpowiedź na zapytanie nr 2

2013-06-12 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (Termin składania ofert)

2013-06-12 - Zawiadomienie o złożeniu odwołania

2013-06-10 - Odpowiedź na zapytanie nr 1

2013-06-10 - Modyfikacja Nr 1

2013-06-10 - Załącznik Nr 1 po modyfikacji

2013-06-07 - Ogłoszenie

2013-06-07 - SIWZ

2013-06-07 - Opis przedmiotu zamówienia (ZAL 1)

2013-06-07 - Oferta

2013-06-07 - Oświadczenia

2013-06-07 - Podwykonawcy

2013-06-07 - Umowa

2013-06-07 - Uchwała nr XXV/173/12 z dnia 13.12.2012r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino.

2013-06-07 - Uchwała nr XXVIII/192/13 z dnia 14.03.2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 07.06.2013 15:16
Dokument oglądany razy: 1230
Podlega Ustawie