RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

OA – ZP.2710.4.2014 nt.: Budowa chodnika w Dobrzycy wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze powiatowej nr 0365Z

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia: 02.06.2014 13:28
Termin składania ofert: 17.06.2014 10:00
Status: rozstrzygnięty

Organizator: Gmina Będzino
Nr sprawy: OA.ZP.2710.4.2014
Osoba upoważniona do kontaktów:

sprawy przedmiotu zamówienia: Janina Litwin - Jakuć; tel. 943 162 533

sprawy procedury przetargowej: Małgorzata Kozłowska - Pióro;  tel. 943 162 533, 500 166 265

Pliki do pobrania:

2014-07-09 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;
2014-06-30 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty;
2014-06-02 - Ogłoszenie o zamówieniu;
2014-06-11 - Odpowiedź na pytanie;
2014-06-02 - Ogłoszenie o zamówieniu;
2014-06-02 - SIWZ;
2014-06-02 - Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
2014-06-02 - Harmonogram Rzeczowo – Finansowy – Załącznik nr 1A;
2014-06-02 - Oświadczenia Wykonawcy i wymagane wykazy – Załączniki nr 2A, 2B, 2C, 6, 7, 8;
2014-06-02 - Wzór umowy – Załącznik nr 12;
2014-06-02 - Dokumentacja projektowa – Załącznik A;
2014-06-02 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Załącznik B;
2014-06-02 - Przedmiary – Załącznik C.

Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 02.06.2014 13:28
Dokument oglądany razy: 1260
Podlega Ustawie