RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.05.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Gospodarka komunalna

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Kontakt:
Tomasz Szymaniak
tel: +48 94 31 62 535
e-mail: t.szymaniak [at] bedzino.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 4
Podległość: Stanowisko ds. gospodarki komunalnej podlega bezbośrednio Zastępcy Wójta.

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. gospodarki komunalnej należy:

 1. Przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
 2. Sprawy z zakresu budowy, modernizacji, ochrony i zarządzania drogami,
 3. Koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,
 4. Prowadzenie spraw dotyczących czystości i porządku na terenie gminy,
 5. Prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd i na zewnątrz,
 6. Nadzorowanie prowadzenia adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacja budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
 7. Prowadzenie magazynu materiałów,
 8. Prowadzenie księgi inwentarzowej,
 9. Okresowa analiza stanu bhp w Urzędzie Gminy oraz przygotowanie projektów wewnętrznych instrukcji dotyczących bhp,
 10. Sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym faktur za wykonane roboty oraz usługi,
 11. Zakładanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych stanowiących własność gminy,
 12. Bieżąca współpraca z Sołtysami, Radami Sołeckimi w zakresie planowania i realizacji zadań w sołectwie,
 13. Rejestracja, współdziałanie i udzielanie fachowej pomocy Społecznym Komitetom Budowy działających na terenie gminy,
 14. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw ulic oraz numeracji nieruchomości,
 15. Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
 16. Nadzór i kontrola pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych.


Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 26.05.2020
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Janiuk
Dokument BIP z dnia: 07.03.2012
Dokument oglądany razy: 13 939
Wersja do druku