RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.11.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano zarządzenie

Konsultacje społeczne


Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia wspópracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 - otwórz

Zarządzenie Nr 167/2020 z dnia 02 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021 - otwórz


Projekty dokumentów planistycznych wyłożone do publicznego wglądu

1. Projekt uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice - otwórz

2. Uzasadnienie w sprawie uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice - otwórz

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice - otwórz

4. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice - otwórz

5. Projekt uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino - otwórz

6. Zal 1 - Tekst jednolity Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino - otwórz

7. Zal 2 - Rysunek Uwarunkowania rozwoju - otwórz

8. Zal 3 - Kierunki Polityki przestrzennej - otwórz

9. Zal 4 - Kierunki Polityki przestrzennej wybranych miejscowości - otwórz

10. Zal 5 - Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino - otwórzOpublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 10.11.2020
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Wójt Gminy Będzino
Dokument BIP z dnia: 24.09.2013
Dokument oglądany razy: 6 221
Wersja do druku