RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

2012r. (Kadencja 2010-2014)

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy Będzino.

 

Zarządzenie Nr 289/2012 z dnia 15 listopada roku w sprawie: przyjęcia sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 288/2012 z dnia 12 grudnia roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 287/2012 z dnia 12 grudnia roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Doposażenie bazy dydaktycznej 4 szkół podstawowych z terenu gminy Będzino poprzez zakup i dostawę materiałów pomocowych i dydaktycznych (zadanie nr 1) oraz zakup projektora, odtwarzacza i trzech laptopów (zadanie nr 2).
Zarządzenie Nr 286/2012 z dnia 28 listopada roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 285/2012 z dnia 28 listopada roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 284/2012 z dnia 28 listopada roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 283/2012 z dnia 28 listopada roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 282/2012 z dnia 28 listopada roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 281/2012 z dnia 28 listopada roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno własności nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, położonych w obrębie ewidencyjnym Wierzchomino i Strachomino.
Zarządzenie Nr 280/2012 z dnia 15 listopada roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 279/2012 z dnia 15 listopada roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 278/2012 z dnia 15 listopada roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 277/2012 z dnia 15 listopada roku w sprawie: przyjęcia sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 276/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 275/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie: nabycia nieruchomości zabudowanej.
Zarządzenie Nr 274/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 273/2012 z dnia .......... 2012 roku w sprawie:  ..................................................
Zarządzenie Nr 272/2012 z dnia 30 października roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 271/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w I przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 270/2012 z dnia 30 października roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w I przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 269/2012 z dnia 30 października roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w I przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 268/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: zbycia samodzielnego lokalu usługowego położonego przy ul. Koszalińskiej 70 w m. Koszalin (Jamno), w II przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 267/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w III przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 266/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: obniżenia ceny do IV przetargu.
Zarządzenie Nr 265/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: obniżenia ceny do IV przetargu.
Zarządzenie Nr 264/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: obniżenia ceny do IV przetargu.
Zarządzenie Nr 263/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: obniżenia ceny do IV przetargu.
Zarządzenie Nr 262/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 261/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w IV przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 260/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: uchylenia 3 Zarządzeń.
Zarządzenie Nr 259/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: uchylenia 12 Zarządzeń.
Zarządzenie Nr 258/2012 z dnia 23 października 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 257/2012 z dnia 23 października 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 256/2012 z dnia 23 października 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 255/2012 z dnia 23 października 2012 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w IV przetargu.
Zarządzenie Nr 254/2012 z dnia 23 października 2012 roku w sprawie: obniżenia ceny do IV przetargu.
Zarządzenie Nr 253/2012 z dnia 23 października 2012 roku w sprawie: obniżenia ceny do IV przetargu.
Zarządzenie Nr 252/2012 z dnia 23 października 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 251/2012 z dnia 23 października 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 250/2012 z dnia 23 października 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 249/2012 z dnia 23 października 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 248/2012 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w II przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 247/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Zarządzenie Nr 246/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie: zbycia samodzielnego lokalu usługowego położonego przy ul. Koszalińskiej 70 w m. Koszalin (Jamno).
Zarządzenie Nr 245/2012 z dnia 24 września 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 244/2012 z dnia 24 września 2012 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania działki zabudowanej budynkiem szkoły podstawowej.
Zarządzenie Nr 243/2012 z dnia 17 września 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 242/2012 z dnia 17 września 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 241/2012 z dnia 17 września 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 240/2012 z dnia 17 września 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 239/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 238/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 237/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 236/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 235/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 234/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 233/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie: obniżenia ceny do III przetargu.
Zarządzenie Nr 232/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie: obniżenia ceny do III przetargu.
Zarządzenie Nr 231/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie: obniżenia ceny do III przetargu.
Zarządzenie Nr 230/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie: obniżenia ceny do III przetargu.
Zarządzenie Nr 229/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 228/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości
Zarządzenie Nr 227/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w III przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 226/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w II przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 225/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Usuwanie azbestu na terenie gminy Będzino "Azbest 2012".
Zarządzenie Nr 224/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino za I półrocze 2012 r.
Zarządzenie Nr 223/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie: przyjęcia sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 222/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie: przyjęcia sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 221/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie: przyjęcia sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 220/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie: przyjęcia sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 219/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie: przyjęcia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w III przetargu.
Zarządzenie Nr 218/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie: przyjęcia obniżenia ceny do II przetargu.
Zarządzenie Nr 217/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie: przyjęcia obniżenia ceny do III przetargu.
Zarządzenie Nr 216/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie: przyjęcia zbycia samodzielnego lokalu usługowego położonego przy ul. Koszalińskiej 70 w m. Koszalin (Jamno).
Zarządzenie Nr 215/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie: przyjęcia odpłatnego przekazania samodzielnego lokalu usługowego (kuchni).
Zarządzenie Nr 214/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie: przyjęcia powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Przewozy uczniów ze szkół i dzieci z przedszkola w czasie trwania roku szkolnego 2012/2013.
Zarządzenie Nr 213/2012 z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie: przyjęcia powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Modernizacja boisk sportowych w miejscowości Strzepowo i Wierzchomino.
Zarządzenie Nr 212/2012 z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2012 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - dla Pani Agnieszki Ponińskiej - Puścian
Zarządzenie Nr 211/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 210/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 209/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: zamiany działek za dopłatą.
Zarządzenie Nr 208/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 207/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: zamiany działek za dopłatą.
Zarządzenie Nr 206/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeglądu i oceny obiektów zgłoszonych do konkursu "Piękna wieś -twoją zasługą".
Zarządzenie Nr 205/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie: obniżenia ceny do II przetargu.
Zarządzenie Nr 204/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie: obniżenia ceny do II przetargu.
Zarządzenie Nr 203/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie: obniżenia ceny do II przetargu.
Zarządzenie Nr 202/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie: obniżenia ceny do II przetargu.
Zarządzenie Nr 201/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 200/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w II przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 199/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 198/2012 z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 197/2012 z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania działki zabudowanej studnią głębinową.
Zarządzenie Nr 196/2012 z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania działki zabudowanej częścią hydroforni.
Zarządzenie Nr 195/2012 z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Budowa placu zabaw w miejscowości Stoisław i Popowo oraz ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Będzino.
Zarządzenie Nr 194/2012 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie: obniżenia ceny do II przetargu.
Zarządzenie Nr 193/2012 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie: obniżenia ceny do II przetargu.
Zarządzenie Nr 192/2012 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w II przetargu.
Zarządzenie Nr 191/2012 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 190/2012 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 189/2012 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 188/2012 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 187/2012 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 186/2012 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 185/2012 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 184/2012 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 183/2012 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 182/2012 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 181/2012 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 180/2012 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 179/2012 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie: wydania upoważnień.
Zarządzenie Nr 178/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy społecznej osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
Zarządzenie Nr 177/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Prace geodezyjne na terenie Gminy Będzino w 2012r.
Zarządzenie Nr 176/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyznaczenia podmiotu organizującego pracę z rodziną na terenie Gminy Będzino.
Zarządzenie Nr 175/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2011 r.
Zarządzenie Nr 174/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 173/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 172/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 171/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 170/2012 z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie V przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 169/2012 z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 168/2012 z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 167/2012 z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 166/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie: przyjęcia "Regulaminu naboru wniosków do programu Azbest 2012 - dofinansowanie realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu Azbestu".
Zarządzenie Nr 165/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do wysokości 2.959.000,00 zł.
Zarządzenie Nr 164/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie: powołania osób upoważnionych do przeprowadzenia odbioru robót dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja ściekowa w miejscowości Mścice Gmina Będzino".
Zarządzenie Nr 163/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie I przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 162/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 161/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie I przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 160/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie I przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 159/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie I przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 158/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 157/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 156/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie: zmiany składu komisji
Zarządzenie Nr 155/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie: zmiany składu komisji
Zarządzenie Nr 154/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w I przeatrgu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 153/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 152/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 151/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 150/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 149/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 148/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 147/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 146/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie: powołania komisji konkursowych - otwartych konkursów na realizację zadań zlecanych przez Gminę Będzino na 2012r.
Zarządzenie Nr 145/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu niograniczonego.
Zarządzenie Nr 144/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu niograniczonego.
Zarządzenie Nr 143/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie V przetargu niograniczonego.
Zarządzenie Nr 142/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 141/2012 z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2012 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

 Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 14.02.2013
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Jaroniewska
Dokument BIP z dnia: 14.03.2012
Dokument oglądany razy: 3 925
Wersja do druku