RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Podatek od nieruchomości na 2012 rok

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki na 2012 rok

 

Lp.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wyszczególnienie

Wysokość stawek

na 2012 rok

1.

OD GRUNTÓW:

 

a)

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0, 78 zł

od 1 m2 powierzchni

b)

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – (nowo uruchomiona działalność lub powiększona powierzchnia)

0,42 zł

od 1 m2 powierzchni

c)

Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,33 zł

od 1 ha powierzchni

d)

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,32 zł

od 1 m2 powierzchni

2.

OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:

 

a)

 

Mieszkalnych

 

0,68 zł

od 1 m2 powierzchni

użytkowej

b)

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

20,70 zł

od 1 m2 powierzchni

użytkowej

c)

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (nowo uruchomiona działalność lub powiększona powierzchnia)

10,97 zł

od 1 m2 powierzchni

użytkowej

d)

Związanych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,24 zł

od 1 m2 powierzchni

użytkowej

e)

Związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.

 

4,45 zł

od 1 m2 powierzchni

użytkowej

f)

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,04 zł

od 1 m2 powierzchni

użytkowej

3.

OD BUDOWLI

 

a)

OD BUDOWLI

2% ich wartości

określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

b)

OD BUDOWLI

(nowo uruchomiona działalność lub powiększona powierzchnia)

1% ich wartości

określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnychOpublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 21.01.2014
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kubicka
Dokument BIP z dnia: 21.03.2012
Dokument oglądany razy: 2 961
Wersja do druku