RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Podatek od nieruchomości na 2015 rok

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki na 2015 rok

 

Lp.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wyszczególnienie

Wysokość stawek

na 2015 rok 

1.

OD GRUNTÓW:

 

a)

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0, 85 zł

od 1 m2 powierzchni

b)

Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,56 zł

od 1 ha powierzchni

c)

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,38 zł

od  1 m2 powierzchni

2.

OD BUDYNKÓW  LUB ICH CZĘŚCI:

 

 a)

 

Mieszkalnych

 

0,73 zł

od 1 m2 powierzchni

użytkowej

b)

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

22,00 zł

od 1 m2 powierzchni

użytkowej

c)

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,75 zł

od 1 m2 powierzchni

użytkowej

d)

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

4,68 zł

od 1 m2 powierzchni

użytkowej

e)

Pozostałych, w  tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,20 zł

od 1 m2 powierzchni

użytkowej

3.

OD BUDOWLI

 

a)

 

OD BUDOWLI 

 

2% ich wartości

 określonej  na  podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy  o  podatkach i opłatach lokalnychOpublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 22.01.2015
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kubicka
Dokument BIP z dnia: 22.01.2015
Dokument oglądany razy: 3 601
Wersja do druku