RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.08.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: WYBORY PREZYDENCKIE 2020

REFERENDUM 2015

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2015 r. poz. 852 zostało opublikowane Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.
Termin głosowania wyznaczono na niedzielę 6 września 2015 r. w godzinach od 6.00 do 22.00.

Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca referendum dostępna jest pod adresem: http://pkw.gov.pl/rk_2015/RK_referendum-ogolnokrajowe-zarzadzone-na-dzien-6-wrzesnia-2015-r.html

Kontakt w sprawie organizacji referendum:
telefony: 94 3162 539
faks: 94 3162 307
e-mail: e.jaroniewska [at] bedzino.pl

Kontakt w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym:
telefony: tel. 94 3162 538
e-mail: d.koklowska [at] bedzino.pl


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Kalendarzem czynności związanych z przeprowadzeniem referendum:
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Kalendarzem czynności związanych z przeprowadzeniem referendum.pdf

Uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie podziału gminy na obwody głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania:

Uchwała nr XXXVI/249/13 z dnia 29.11.2013r. w sprawie: podziału Gminy Będzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


Zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum:

Informacja o terminie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum.pdf
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum.doc

Informacja Wójta Gminy Będzino o uprawnieniach osób niepełnosprawnych:
Informacja Wójta Gminy Będzino o uprawnieniach osób niepełnosprawnych.doc
Załącznik nr 1 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w referendum ogólnokrajowym.pdf
Załącznik nr 2 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym.pdf

Zaświadczenia o prawie do głosowania oraz dopisywanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym:
Ogłoszenie - wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.doc
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc
Upoważnienie do odebrania zaświadczenia.doc
Ogłoszenie - dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym.doc
Wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym.doc

Głosowanie korespondencyjne:
Informacja o możliwości zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego.doc
Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.doc

Zarządzenia i informacje:

INFORMACJA Wójta Gminy Będzino z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powołania pełnomocnika Wójta Gminy Będzino do spraw przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie informacji o granicach i numerach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji do spraw referendum są wyznaczone przez wójta gminy dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego na terenie gminy Będzino w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy Będzino, zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 18.08.2015
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Jaroniewska
Dokument BIP z dnia: 14.07.2015
Dokument oglądany razy: 2 186
Wersja do druku