RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

2015r. (Kadencja 2014-2018)

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy Będzino.

 

Zarządzenie Nr 148/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 147/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego, celem zintegrowania działań służb i instystucji oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na rzecz pomocy ofiarom przemocy w rozinie na terenie gminy Będzino.
Zarządzenie Nr 146/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 145/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 144/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 143/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 142/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania na zadanie: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Będzino".
Zarządzenie Nr 141/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 140/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej - otwartego konkursu na realizację zadania powierzonego przez Gminę Będzino na rok 2015/2016.
Zarządzenie Nr 139/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym .
Zarządzenie Nr 138/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2016 - 2025.
Zarządzenie Nr 137/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 136/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 135/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 134/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 133/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 132/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 131/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Będzino w 2015/2016 roku.
Zarządzenie Nr 130/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Będzino na lata 2015 - 2017.
Zarządzenie Nr 129/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 128/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: zamiany działek z dopłatą.
Zarządzenie Nr 127/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 126/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 125/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: zamiany działek z dopłatą.
Zarządzenie Nr 124/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 123/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie: sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 122/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Będzino, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarzadzonych na dzień 25 października 2015 roku.
Zarządzenie Nr 121/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 120/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Przebudowa budynku użyteczności publicznej na cele Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Będzino.
Zarządzenie Nr 119/2015 z dnia 17 września 2015 roku w sprawie: powołania pełnomocnika Wójta Gminy Bedzino do spraw wyborów na terenie Gminy Bedzino do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarzadzonych na dzień 25 października 2015 roku.
Zarządzenie Nr 118/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomosci w trybie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 117/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomosci w trybie V przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 116/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomosci w trybie V przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 115/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomosci w trybie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 114/2015 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie: nabycia nieruchomości.
Zarządzenie Nr 113/2015 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie: nabycia nieruchomości.
Zarządzenie Nr 112/2015 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 111/2015 z dnia 2 września 2015 roku w sprawie: powołania osób upoważnionych do przeprowadzenia odbioru robót dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3327Z (Rusowo) granica powiatu - Strzepowo - Dobrzyca oraz nr 3341Z Strachomino - granica powiatu (Skoczów)".
Zarządzenie Nr 110/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 109/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za I półrocze 2015 roku.
Zarządzenie Nr 108/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy Będzino, zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku.
Zarządzenie Nr 107/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania komisji konkursowych - otwartych konkursów na realizację zadń zlecanych przez Gminę Będzino na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 106/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania na zadanie: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł.
Zarządzenie Nr 105/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 104/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka szkolna".
Zarządzenie Nr 103/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 102/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 101/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 100/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 99/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 98/2015 z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Będzino w 2015 roku.
Zarządzenie Nr 97/2015 z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie: wyznaczenia lokalu obwodowej komisji do spraw referendum dla celów głosowania korespondencyjnego w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.
Zarządzenie Nr 96/2015 z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie: powołania pełnomocnikaWójta Gminy Będzino do spraw przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.
Zarządzenie Nr 95/2015 z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Zespołu Szkół im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu.
Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mścicach.
Zarządzenie Nr 93/2015 z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Zespołu Szkół im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu, 76-035 Tymień 49.
Zarządzenie Nr 92/2015 z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mścicach, 76-031 Mścice, ul. Szkolna 1b.
Zarządzenie Nr 91/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 90/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w trybie IV przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 89/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w trybie IV przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 88/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 87/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 85/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 84/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 83/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 82/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 81/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych.
Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: nabycia nieruchomości.
Zarządzenie Nr 79/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Dowozy uczniów do i ze szkół, dzieci do i z przedszkoli w czasie trwania roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017.
Zarządzenie Nr 78/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/03/2015 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - dla Pani Karoliny Stawiarz.
Zarządzenie Nr 77/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/02/2015 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - dla Pani Aleksandry Gil.
Zarządzenie Nr 76/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2015 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - dla Pani Małgorzaty Szulc.
Zarządzenie Nr 75/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania osób upoważnionych do przeprowadzenia odbioru robót dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Oświetlenie hybrydowe dróg gminnych w miejscowości Stoisław, Mścice oraz placu rekreacyjnego w miejscowości Tymień".
Zarządzenie Nr 74/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeglądu i oceny obiektów zgłoszonych do konkursu "Piękna Wieś - twoją zasługą".
Zarządzenie Nr 72/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 68/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie I przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie: powołania osób upoważnionych do przeprowadzenia odbioru robót dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dobre i Stoisław".
Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 63/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 62/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 57/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 56/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 55/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 54/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na terenie Gminy Będzino, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Koncepcja oraz dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla trzech zadań projektów priorytetowych Gminy Bedzino realizowanych w ramach projektu pn. "Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu".
Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postepowania (oceny i wyboru) wykonawcy na zadanie Przebudowa skrzyżowania DK 11 i DW 165 w miejscowości Mścice gm. Będzino.
Zarządzenie Nr 50/2015 z dnia 07 kwietnia 2015 roku w sprawie: nabycia nieruchomości.
Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 07 kwietnia 2015 roku w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie: obwieszczenia dotyczącego granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Będzino w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2014 roku.
Zarządzenie Nr 47/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: przyjęcia z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2014 rok.
Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie: zamiany działek z dopłata.
Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu.
Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie: odpłatnego przekazania samodzielnego lokalu niemieszkalnego.
Zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: zmiany komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Przebudowa i remont dróg powiatowych Nr 3327Z (Rusowo) granica powiatu - Strzepowo - Dobrzyca oraz nr 3341Z Strachomino - granica powiatu (Skoczów). .
Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 roku.
Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Przebudowa i remont dróg powiatowych Nr 332Z (Rusowo) granica powiatu - Strzepowo - Dobrzyca oraz nr 3341Z Strachomino - granica powiatu (Skoczów).
Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 06 lutego 2015 roku w sprawie: powołania Gminnej Komsji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego, celem zintegrowania działania służb i instytucji oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na rzecz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie gminy Będzino.
Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania komisji konkursowych - otwartych konkursów na realizację zadań zlecanych przez Gminę Będzino na lata 2015 rok.
Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Będzino na lata 2015 - 2019.
Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie: ustalenia stawek odpłatności za dzierżawę użytków rolnych wi nieruchomości niezabudowanych.
Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 07 stycznia 2015 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 21/2015 z dnia 05 stycznia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Będzino w 2015 roku.
Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 05 stycznia 2015 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 11.04.2016
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Jaroniewska
Dokument BIP z dnia: 13.01.2015
Dokument oglądany razy: 4 333
Wersja do druku