RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.01.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zaktualizowano druki

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wypełniony wniosek zgłoszenia pobytu stałego, wniosek zgłoszenia pobytu czasowego lub wniosek zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (druk do pobrania w Urządzie Gminy, w pokoju nr 8 lub na stronie www.bip.bedzino.pl)
"Załączniki do karty usługi:"
SO-01-01 Formularz zgłoszenia pobytu stałego
SO-01-02 Formularz zgłoszenia pobytu czasowego
SO-01-03 Formularz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
SO-01-04 Informacja dot. zameldowania na pobyt stały lub czasowy

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Formularz można złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl.
Złożenie wniosku drogą elektroniczną dot. wyłącznie formularza SO-01-03
1. SO-01-03 Formularz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

4. OPŁATY
Nie podlega opłacie

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy Będzino
76-037 Będzino 19
Telefon: 94 3162538
Godziny przyjęć klientów:
pn, wt, śr, pt. -7.00 - 15.00
czw. -8.00- 16.00

6. OSOBY DO KONTAKTU
1. Dorota Kokłowska - Kierownik USC) pok. nr 8 tel.94 3132538

7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
W dniu zgłoszenia

8. TRYB ODWOŁAWCZY

9. PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.t.j. z 2015 r. Nr 388).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.23),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2011r. Nr 220 poz.1306 z póź.zm.),
  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013r., Nr 1650)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 783)Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 09.01.2017
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Kokłowska
Dokument BIP z dnia: 02.10.2014
Dokument oglądany razy: 2 813
Wersja do druku