RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.01.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiany techniczne

Nadanie medali za długoletnie pozycie małżeńskie (Złote Gody)

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Zorganizowanie uroczystości związanych z jubileuszem długoletniego pozycia małżeńskiego - Złotych Godów (50) wraz z wręczeniem Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawanego przez Prezydenta RP

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Wniosek o nadanie medali wypełnia Kierownik USC
2. Dowódy osobiste małżonków – do wglądu.

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

4. OPŁATY
Nie podlega opłacie.

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego 76-037 Będzino nr 19, w godzinach przyjęć kientów:
pn., wt., śr., pt. - 7.00 – 15.00
czw. - 8.00 – 16.00

6. OSOBY DO KONTAKTU
Dorota Kokłowska (Kierownik) - pok. nr 8 tel. 94 31-62-358
d.koklowska@bedzino.pl

7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Przygotowany przez Kierownika USC wniosek przekazywany jest do Kancelarii Prezydenta RP za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomiorskiego. Termin przyznania medali to ok. 6 miesięcy od chwili przeslania wniosku.
Po otrzymaniu medali z Kancelarii Prezydenta RP ustalany jest termin uroczystego wręczenia medali dla jubilatów.

8. TRYB ODWOŁAWCZY
Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

9. PODSTAWA PRAWNA
·ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (tj.Dz.U.2015 r. poz. 475),
rozporządznie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. Nr 277, poz. 2743 zpóżn. zm.)

10. UWAGI
Odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli w jednym związku małżeńskim minimum 50 lat. Medal przyznawany jest tylko raz.
- Uroczystość organizowana jest tylko na wniosek Jubilatów lub członków ich najbliższej rodziny,
- Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów zamieszkujących na stałe na terenie gminy Bedzino.
- Urząd Stanu Cywilnego organizuje również kolejne rocznice długoletniego pożycia małżeńskiego na życzenie Jubilatów, (55-Szmaragdowe Gody, 60-Diamentowe Gody, 65-Żelazne Gody, 70-Kamienne Gody, 75-Brylantowe Gody) z kolejnymi rocznicami nie jest związane wręczenie medali.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 09.01.2017
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Kokłowska
Dokument BIP z dnia: 09.01.2017
Dokument oglądany razy: 1 605
Wersja do druku