RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Ogłoszenia Wójta Gminy Będzino

Wójt Gminy Będzino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2017 roku.

a) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i piłki siatkowej w 2017 roku - 80000,00 zł;

b) Prowadzenie UKS "Karate Kyokushin Kanku Tymień" w roku 2017 - 10000,00 zł;

c) Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz rodzin niewydolnych wychowawczo w 2017 roku - 20000,00 zł.

Załącznik nr 1 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)
Załącznik nr 1.1 - HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 12.01.2017
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Zwierzyński
Dokument BIP z dnia: 28.01.2013
Dokument oglądany razy: 1 784
Wersja do druku