RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.01.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano konsultacje LPR

Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2017”.

Działając na podstawie art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856, z 2014 r., poz. 1794, z 2015 r., poz. 266, z 2016 r., poz. 1605) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Będzino w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2017.

Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób:

  1. składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy Będzino, pokój nr 1, w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 14.00 lub przesłanie pocztą na adres Urząd Gminy Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino;
  2. składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@bedzino.pl lub a.kwiatkowska@bedzino.pl oraz faksem na nr 94 3162 307.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11 a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 przytaczanej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 22.02.2017 r. Niewydanie opinii w w/w terminie, uznaje się za akceptację programu.

1. Formularz zgłoszenia opini - otwórz

2. Projekt programu - otwórz

3. Projekt uchwały - otwórzOpublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 31.01.2017
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Wójt Gminy Będzino
Dokument BIP z dnia: 24.09.2013
Dokument oglądany razy: 3 452
Wersja do druku