RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

2016r. (Kadencja 2014-2018)

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy Będzino.

 

Zarządzenie Nr 215/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: ustalenia stawek odpłatności za dzierżawę użytków rolnych i nieruchomości niezabidowanych Gminy Będzino.
Zarządzenie Nr 214a/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 214/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 213/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia Procedur audytu wewnętrznego i Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Będzino.
Zarządzenie Nr 212/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2017 roku.
Zarządzenie Nr 211/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania na zadania: "Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6".
Zarządzenie Nr 210/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego, celem zintegrowania działań służb i instytucji oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na rzecz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie Gminy Będzino.
Zarządzenie Nr 209/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie: .
Zarządzenie Nr 208/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 207/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie: powołania komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na: Zadanie nr 1: Wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Malinowej w miejscowości Mścice. Zadanie nr 2: Rozbudowa oświetlenia drogowego ulicy Parkowej w miejscowości Mścice.
Zarządzenie Nr 206/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie.
Zarządzenie Nr 205/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2017-2025.
Zarządzenie Nr 204/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 203/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej I etapu dialogu konkurencyjnego dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Będzino".
Zarządzenie Nr 202/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej I etapu dialogu konkurencyjnego dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Będzino".
Zarządzenie Nr 201/2016 z dnia 28 pażdziernika 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 200/2016 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, regulamin udzielania dotacji, również w trybie pozakonkursowym.
Zarządzenie Nr 199/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych .
Zarządzenie Nr 198/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 197/2016 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 196/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie.
Zarządzenie Nr 195/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2016 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - dla Pana Pawła Tomaszewicza.
Zarządzenie Nr 194/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łęknie, Łękno 15, 76-037 Będzino.
Zarządzenie Nr 193/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie: wyznaczenia pracownika do prowadzenia sprawy związanej z działką nr 7/22 w miejscowości Podamirowo gmina Będzino, obręb Dobiesławiec.
Zarządzenie Nr 192/2016 z dnia 03 sierpnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za I półrocze 2016 roku.
Zarządzenie Nr 191/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 190/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 roku.
Zarządzenie Nr 189/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Utworzenie Żłobka Samorządowego poprzez rozbudowę budynku Przedszkola Samorządowego w miejscowości Mścice".
Zarządzenie Nr 188/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 187/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie i nabycie nieruchomości.
Zarządzenie Nr 186/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej na działkach w Dobrzycy.
Zarządzenie Nr 185a/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeglądu i oceny obiektów zgłoszonych do konkursu "Piękna wieś - twoją zasługą".
Zarządzenie Nr 185/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 184/2016 z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie: ustanowienia służebności drogowej w Dobrzycy.
Zarządzenie Nr 183/2016 z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie: zamiany działek bez dopłat.
Zarządzenie Nr 182/2016 z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych.
Zarządzenie Nr 181/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: nabycia nieruchomości.
Zarządzenie Nr 180/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 179/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 178/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 177/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 176/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 175/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 174/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 173/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 172/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 171/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 170/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Przebudowa drogi w Będzinie od włączenia do drogi krajowej do mostku".
Zarządzenie Nr 169a/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 169/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2015 rok.
Zarządzenie Nr 168/2016 z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 167/2016 z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 166/2016 z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 165/2016 z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 164/2016 z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 163/2016 z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 162/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej - otwartego konkursu na realizację zadań zleconych przez Gminę Będzino na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 161/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania (wyboru wykonawcy) na dostawę paliw płynnych (benzyny bezołowiowej i oleju napędowego) w obrocie bezgotówkowym dla pojazdów eksploatowanych w jednostkach Zamawiającego.
Zarządzenie Nr 160/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie: nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego Łekno 12/3.
Zarządzenie Nr 159/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 158/2016 z dnia 07 stycznia 2016 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.
Zarządzenie Nr 157/2016 z dnia 07 stycznia 2016 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 156/2016 z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 155/2016 z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 154/2016 z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 153/2016 z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 152/2016 z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 151/2016 z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 150/2016 z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.Opublikował: Mateusz Dębowski
Publikacja dnia: 10.02.2017
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Jaroniewska
Dokument BIP z dnia: 11.04.2016
Dokument oglądany razy: 3 717
Wersja do druku