Osoba do kontaktu


Kontakt: Małgorzata Gos
tel: +48 94 31 62 535
e-mail: m.gos [at] bedzino.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 4

Godziny urzędowania:

 

poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. gospodarki komunalnej należy:

 • Przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
 • Sprawy z zakresu budowy, modernizacji, ochrony i zarządzania drogami,
 • Koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,
 • Prowadzenie spraw dotyczących czystości i porządku na terenie gminy,
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd i na zewnątrz,
 • Nadzorowanie prowadzenia adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacja budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
 • Prowadzenie magazynu materiałów,
 • Prowadzenie księgi inwentarzowej,
 • Okresowa analiza stanu bhp w Urzędzie Gminy oraz przygotowanie projektów wewnętrznych instrukcji dotyczących bhp,
 • Sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym faktur za wykonane roboty oraz usługi,
 • Zakładanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych stanowiących własność gminy,
 • Bieżąca współpraca z Sołtysami, Radami Sołeckimi w zakresie planowania i realizacji zadań w sołectwie,
 • Rejestracja, współdziałanie i udzielanie fachowej pomocy Społecznym Komitetom Budowy działających na terenie gminy,
 • Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw ulic oraz numeracji nieruchomości,
 • Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
 • Nadzór i kontrola pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych.

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Malgorzata Gos
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 36

Data operacji Rodzaj działania